Jakie trasy wybierają klienci robiąc zakupy w sklepie? Przy których półkach spędzają najwięcej czasu? Jak długo czekają w kolejce do kasy? To bardzo ważne informacje dla marketerów, merchandiserów i kierowników sklepów wpływające na podnoszenie zadowolenia klienta, skuteczności sprzedaży oraz akcji marketingowych. Można je uzyskać dzięki inteligentnym aplikacjom, z jakich korzystają nowoczesne systemy nadzoru wizyjnego IP instalowane w sklepach.

Systemy kamer dozorowych w sklepach oprócz zwiększenia bezpieczeństwa i wyeliminowania strat związanych z kradzieżą asortymentu pełnią dziś w sektorze handlu wiele innych funkcji wspierających sprzedaż. Umożliwiają poznanie i analizę zachowania klientów w sklepie, co pozwala na stymulowanie procesów wpływających na podejmowanie decyzji zakupowych.

Kamery IP pomagają także dostosować rozplanowanie ekspozycji sklepu do preferencji klientów, podnieść efektywność pracy personelu i usprawniać obsługę klienta. Dane dostarczane przez sieciowe systemy wizyjne handlowcy mogą wykorzystać do analizy statystyk w czasie rzeczywistym i odpowiedniego reagowania.

Funkcja zliczania osób, wykorzystywana w systemach wizyjnych, daje natychmiastowy dostęp do danych o ruchu klientów, zarówno na żywo, jak i w nagraniach archiwalnych. Pozwala ona handlowcom mierzyć godzinowe natężenie ruchu w sklepie, szacować wydajność magazynu, a także oceniać powodzenie kampanii promocyjnych.

Kamery IP mogą również monitorować czas, jaki klienci spędzają przy konkretnych produktach i w określonych miejscach, np. przy ekspozycjach asortymentu czy ekranach reklamowych. Są to bezcenne dane, które pokazują czy klient uważnie czyta informacje na opakowaniu lub czy ma trudność ze zlokalizowaniem pewnych artykułów, co może być kluczowe w dokonaniu sprzedaży. Statystyki te są następnie wyświetlane menedżerom sklepów w postaci tzw. map ciepła.

Podobna aplikacja może zostać użyta do zobrazowania najbardziej popularnych tras, które wybierają klienci podczas przechodzenia przez sklep. Przepływ kupujących po obiekcie jest śledzony przez kamery IP i wyświetlany personelowi przy użyciu obrazu wyznaczającego główne ścieżki wybierane przez klientów. Te dane mogą być następnie wykorzystane do podjęcia decyzji, gdzie powinny być umieszczone najpopularniejsze produkty, tak aby klienci mieli zapewniony do nich łatwy dostęp.

Systemy nadzoru wizyjnego pozwalają także na optymalizację rozmieszczenia personelu, pomagając przy monitorowaniu kas i zmniejszaniu długości kolejek. Badania przeprowadzone przez Barclays Bank w Wielkiej Brytanii w 2010 r. wykazały, że dwie piąte kupujących rezygnuje z kolejki, gdy czekanie zajmuje dłużej niż 2 minuty, a dwie trzecie (68%) kupujących regularnie rezygnuje z zakupów, gdy spotykają się z długimi kolejkami. Co więcej, ponad połowa (51%) kupujących rezygnuje nawet z wejścia do sklepu, gdy widzą kolejkę przy wejściu. To może mieć duży wpływ na wyniki sprzedaży.

Gdy kolejki do kas przekraczają pierwotnie zdefiniowane progi lub na półkach zabraknie towaru, wówczas sieciowe systemy dozoru wizyjnego z funkcją inteligentnej analizy automatycznie powiadamiają personel sklepu. To może pomóc menedżerom w podjęciu natychmiastowej reakcji doraźnie – otwarcia dodatkowych kas czy uzupełniania zapasów, a także długofalowej optymalizacji liczby przejść kasowych i zbilansowania poziomu zatrudnienia w godzinach szczytu.  To wpływa na poprawę rentowności przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu satysfakcji klienta.

Aby umożliwić dopasowanie funkcjonalności kamer do indywidualnych potrzeb użytkowników, Axis Communications – lider sieciowych systemów wizyjnych – stworzył otwartą platformę AXIS Camera Application Platform (www.axis.com/applications). Można z niej pobrać przydatne, „inteligentne” aplikacje dodatkowe.