Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Visa, 33% Polaków wyjeżdżających służbowo za granicę uznało korzystanie z firmowej karty za najwygodniejszy sposób dokonywania płatności podczas takich wyjazdów. Jednocześnie w sytuacji, w której dokonując zakupu mieliby do wyboru płatność kartą, wypłatę gotówki z pobliskiego bankomatu lub rezygnację z zakupu, w zdecydowanej większości (67%) wybraliby pierwszą opcję. Ponad połowa badanych (57%) wskazuje, że do częstszego korzystania z karty płatniczej podczas wyjazdów służbowych za granicę zachęca ich poczucie, że jest ona bezpieczniejsza niż gotówka.

Pomimo optymistycznego nastawienia podróżujących służbowo do kart płatniczych, jedynie 10% z nich deklaruje, że płaciło kartą firmową podczas takiego wyjazdu. Znacznie więcej osób – ponad jedna czwarta (26%) – zdecydowało się na dokonywanie płatności kartą prywatną. 91% badanych wyjeżdżając w interesach zabiera ze sobą kartę płatniczą.

40% badanych wskazało, że chciałoby mieć do dyspozycji firmową kartę płatniczą podczas służbowych podróży. 22% korzysta z takiej karty tylko w Polsce, a 23% badanych deklaruje, że stara się nie korzystać z posiadanej karty firmowej. Dlaczego? Najprawdopodobniej dlatego, że pracodawcy nie zachęcają do tego pracowników. 36% badanych jako czynnik mogący zachęcić ich do częstszych płatności kartą służbową za granicą wskazuje zmianę polityki finansowej swojej firmy, czyli otrzymanie wyraźnego sygnału od pracodawcy, aby korzystać ze służbowej karty.