Katalog nagród wykorzystywanych w programach wsparcia sprzedaży może zawierać bardzo różne produkty, może być rozbudowany lub składać się tylko z jednej, uniwersalnej formy upominków. Najważniejsze jednak jest to, by oferowana gratyfikacja była atrakcyjna dla uczestników, a jednocześnie optymalna kosztowo dla organizatora akcji. Na co zwrócić uwagę przy wyborze odpowiednich nagród?

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Sodexo Motivation Solutions w 2013 roku największą popularnością w programach wsparcia sprzedaży cieszyły się nagrody rzeczowe, upusty i rabaty, kupony premiowe, a także karty przedpłacone. Popularność tych ostatnich z roku na rok jest coraz większa, a przedsiębiorstwa doceniają przede wszystkim możliwość ich wielokrotnego wykorzystania, szeroką sieć akceptantów, łatwą logistykę, innowacyjność rozwiązania oraz perspektywę optymalizacji wydatków marketingowych. Firmy, które decydują się na wprowadzenie do katalogu nagród kart pre-paid bardzo szybko dostrzegają ich atuty i już stale wykorzystują je jako jedną z form gratyfikacji. W 2012 roku 73% przedsiębiorstw, używających kart jako nagrody w realizowanych programach stosowało je co najmniej od roku.

Karty przedpłacone, tak jak nagrody rzeczowe i kupony premiowe wykorzystywane są w różnych rodzajach programów motywacyjnych i lojalnościowych prowadzonych przez firmy z wielu branż i kierowanych do klientów, kontrahentów czy partnerów biznesowych. Między poszczególnymi typami gratyfikacji i rodzajami akcji wspierających sprzedaż występują jednak zasadnicze różnice, niezwykle istotne z punktu widzenia nie tylko organizatora, ale także uczestnika.

Główną i jednocześnie najbardziej istotną różnicą jest sposób rozliczania nagród w ramach akcji marketingowych. A to za sprawą nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług z kwietnia 2011, która zmieniła m.in. art. 7 ust 2 ustawy o VAT. Zgodnie z ustawą jako odpłatną dostawę towarów, która jest opodatkowana podatkiem VAT, traktuje się również nieodpłatne przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, z którym mamy do czynienia m.in. we wszelkiego rodzaju działaniach wsparcia sprzedaży np.: konkursach, programach lojalnościowych oraz w innych akcjach marketingowych, przewidujących nagrody lub wygrane. Co za tym idzie, zgodnie z brzmieniem ustawy wszystkie nagrody rzeczowe wydawane uczestnikom akcji marketingowych od kwietnia 2011 roku zostały opodatkowane podatkiem VAT. W praktyce oznacza to wzrost kosztów związanych z prowadzeniem akcji promocyjnych, gdyż od każdej nagrody rzeczowej wydanej uczestnikowi akcji należy odprowadzić 23% podatek VAT. Są jednak sytuacje, w których treść przepisu art. 7 ust 2 ustawy o VAT nie wpływa na podwyższenie kosztów akcji marketingowej. Mianowicie mowa o nagrodach w postaci kart przedpłaconych, bonów towarowych, kuponów lub innych tzw. znaków legitymacyjnych, którymi można płacić za nabywane towary lub usługi. Ustawa o VAT odnosi się bowiem do towarów i usług, tymczasem znaki legitymacyjne nie stanowią ani towaru ani usługi. Tak więc obrót nimi nie podlega opodatkowaniu. Za brakiem obowiązku naliczania podatku VAT w przypadku nagród w postaci znaków legitymacyjnych, przemawia również taki argument, że mielibyśmy wówczas do czynienia, de facto z podwójnym opodatkowaniem tego samego produktu. Najpierw podatek VAT byłby naliczony w związku z nieodpłatnym przekazaniem znaku legitymacyjnego, a następne byłby wliczony w cenę produktu (np. ubrania), kupionego przy jego wykorzystaniu.

Kupony i karty pre-paid, w przeciwieństwie do nagród rzeczowych, charakteryzują się także bardzo prostą logistyką. Ponieważ gabarytowo nie są duże, pozwalają na łatwy transport, a proces ich zamawiania i dostarczania do organizatora, który musi je jedynie przekazać uczestnikom, jest bardzo prosty. Doładowania kart również nie przysparzają wielu problemów. Zazwyczaj przeprowadza je już sam organizator, który po aktywacji, zleca doładowania lub też może samodzielnie tego dokonać – przy użyciu odpowiedniego systemu takiego, jak CardPack. Dodatkowo w przypadku zamówienia większej ilość kart czy kuponów ich przechowywanie nie jest uciążliwe. Decydując się na nagrody rzeczowe należy zdawać sobie sprawę z tego, że proces logistyczny jest wieloetapowy i o wiele bardziej skomplikowany. Organizator akcji musi bowiem dokonać ich zakupu, magazynować je, weryfikować na bieżąco stany, zapewniać do nich stały dostęp, a także dostarczać i obsługiwać ewentualne reklamacje, co wiąże się z ponoszeniem dodatkowych kosztów.