Rząd podjął w zeszłym roku decyzję o zmianach w sposobie rejestrowania transakcji, stawiając na kasy fiskalne łączące się online z centralnym serwerem. Głównym celem jest uszczelnienie systemu i poprawa ściągalności m.in. podatku VAT. Producenci i dystrybutorzy kas nie czekają na wejście zmian w życie od 1 stycznia 2018 r. i już rozpoczynają sprzedaż urządzeń „online ready”. Pierwszym, i jak na razie jedynym dostawcą na rynku, który wdrożył nowe rozwiązanie w tym zakresie, jest Elzab.

Po kilku miesiącach badań rynku oraz testów technicznych Elzab wdrożył w życie pierwszą w Polsce kasę fiskalną dostosowaną do planowanych zmian w zakresie fiskalizacji online. Elzab oferuje kasy „online ready” z gwarancją technicznej modernizacji do wersji obowiązującej od roku 2018 r. Przedsiębiorca kupując teraz urządzenie fiskalne, otrzymuje zapewnienie dostosowania (przy uiszczeniu opłaty) jego funkcjonalności do nowych wymogów w dowolnym, wybranym momencie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2020 r.

– Zdajemy sobie sprawę, że mimo obowiązku stosowania kas fiskalnych, polski system rozliczania transakcji nie jest wystarczająco szczelny. Z drugiej strony zależy nam na tym, aby ułatwić odbiorcom końcowym przejście na model, który będzie obowiązywał z początkiem następnego roku, i jednocześnie z wyprzedzeniem zaplanować stosowne inwestycje. Aby sprostać potrzebom rynku w tym zakresie zdecydowaliśmy się wykorzystać nasze dotychczasowe doświadczenie w produkcji kas i rozpocząć sprzedaż w wariancie „online ready” podkreśla Krzysztof Urbanowicz, Prezes Zarządu Elzab.Warto nadmienić, że i tak co roku 20 proc. przedsiębiorców wymienia swoje kasy, więc nowy wymóg nie powinien im sprawić większych trudności, a zaproponowane przez nas rozwiązanie pozwoli
na rozłożenie tych zmian w czasie
dodaje.

Wprowadzenie rejestru paragonów przyniesie też korzyści samym przedsiębiorcom, mimo konieczności wymiany lub dostosowania do niego kas. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie nieuczciwej konkurencji.

– Planowane wprowadzenie kas pracujących w systemie online łączy zalety obecnych rozwiązań stosowanych w Polsce, które generalnie się sprawdziły, idą w parze z założeniami idei e-administracji, która z jednej strony ma ułatwiać życie obywatelom i przedsiębiorcom,
z drugiej – eliminować lub poważnie utrudniać możliwość obchodzenia przepisów. W kilkunastu krajach europejskich i na świecie obserwujemy wyraźny trend przechodzenia
na rozwiązania online
mówi Krzysztof Urbanowicz.

Elzab. jest pierwszym producentem i dystrybutorem kas fiskalnych w Polsce, który oferuje urządzenia przygotowane tak, aby gwarantowały nabywcy ich techniczną modernizację do wersji, jaka będzie obowiązywała od 1 stycznia 2018. Jest to wyzwaniem o tyle, że ostateczna wersja rozporządzenia jest wciąż opracowywana i podlega zmianom.

– Uważamy, że to interesująca propozycja dla tych przedsiębiorców, którzy czekają na więcej szczegółów opisujących warunki ich działania w nowej rzeczywistości fiskalnej i co za tym idzie przesuwają termin wymiany tych urządzeń, którym wkrótce zapełni się pamięć fiskalna. Z drugiej jednak strony funkcjonują również przedsiębiorcy, którzy mają wątpliwości czy lepiej kupić nową „starą” kasę do końca 2017 r. i przesunąć termin wejścia w fiskalizację online, czy też czekać na pełny obraz korzyści i kosztów z tym związanych podkreśla Krzysztof Urbanowicz.

Jak wskazali w połowie zeszłego roku eksperci KPMG, uszczelnienie systemu poboru podatków poprzez wprowadzenie systemu kas fiskalnych online spowoduje wzrost przychodów budżetu o 6 mld zł z VAT, PIT i CIT rocznie przy skali 700 mld obrotu wszystkich podmiotów wykorzystujących kasy fiskalne. To, co najistotniejsze, budżet przy wdrożeniu zapowiadanego rozwiązania zyska na zwiększeniu efektywności kontroli skarbowej.