Według Global Retail Theft Barometer, raportu opracowywanego przez Centre for Retail Research na zlecenie Checkpoint Systems istnieją 4 podstawowe źródła strat: kradzieże sklepowe…