Pomiar temperatury w rewolucyjnie nowym ujęciu – bezpiecznie, intuicyjnie, szybko i zgodnie z rozporządzeniem RODO.

KENTIX, producent profesjonalnych systemów zabezpieczeń, w szczególności dedykowanych dla infrastruktury o znaczeniu krytycznym, rozszerza portfolio oferowanych przez siebie produktów o KENTIX SmartXcan. To innowacyjny, skuteczny i efektywny wkład niemieckiego producenta w walkę z globalną pandemią COVID-19. Urządzenie to oferuje niezawodny pomiar temperatury ciała człowieka i można je zainstalować m.in. w budynkach służby zdrowia, w instytucjach publicznych, przedsiębiorstwach, fabrykach jak i w obiektach rekreacyjnych, a to tylko przykładowe obszary jego zastosowań. Obsługa urządzenia jest szybka, intuicyjna i łatwa do opanowania, a wyniki dokładne i natychmiastowe. Użytkownicy wykonują pomiar samodzielnie i jest on realizowany automatycznie oraz bezkontaktowo, dzięki czemu bezpiecznie.

KENTIX SmartXcan może pracować w punktach dostępu, przez które przechodzi wiele osób. Istnieje możliwość jego integracji z systemami kontroli dostępu firm trzecich. Dobrze sprawdza się w połączeniu z fizycznymi barierami dostępu, wykorzystywanymi w danym obiekcie. Dodatkową jego zaletą jest łatwy montaż i konfiguracja. W krótkiej perspektywie dzięki zastosowaniu KENTIX SmartXcan, można bardzo szybko i skutecznie zidentyfikować i odizolować osoby chore, a tym samym ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób. Kolejną zaletą tego rozwiązania jest przystępna cena od 695 € netto. W krótkiej perspektywie walki z pandemią COVID-19 zastosowanie KENTIX SmartXcan może przyczynić się do przywrócenia kontaktów społecznych, a w dłuższej do odnowienia zaufania społeczeństwa do bezpieczeństwa publicznego.

Kluczowe znaczenie ma wykrywanie osób potencjalnie zarażonych
W dzisiejszych czasach – ale dotyczy to również przyszłości – choroby wywoływane przez wirusy są jednymi z najpoważniejszych zagrożeń. Oznacza to zupełnie nowe wyzwania jak i ograniczenia z jakimi będą musieli się zmierzyć przedstawiciele szeroko rozumianej administracji publicznej, służby zdrowia i my Wszyscy – obywatele. Aby w dłuższej perspektywie skutecznie zmniejszać ryzyko rozprzestrzeniania się chorób wirusowych (np. COVID-19, grypa) w przestrzeni publicznej, a jednocześnie zwiększyć skuteczność wykrywania pojawiających się ognisk choroby, konieczne jest wczesne wykrywanie osób zakażonych. W tym celu doskonale sprawdzi się KENTIX SmartXcan – urządzenie to nie tylko umożliwia samodzielne, bezkontaktowe wykonywanie pomiarów temperatury w czasie rzeczywistym, ale również może automatycznie odmówić wstępu osobom, u których wykryto zbyt wysoką temperaturę.

Bezpieczny, intuicyjny i szybki pomiar temperatury ciała
W obliczu trwającej pandemii COVID-19, ale również obecności innych infekcji wirusowych i bakteryjnych, podwyższona temperatura ciała jest najczęstszym symptomem choroby (wg raportu WHO z lutego 2020: występuje u 87,9% osób z COVID-19). Podwyższona temperatura nie przesądza jednoznacznie o zarażeniu koronawirusem, ale realizacja badań przesiewowych umożliwia identyfikację osób, u których ryzyko zachorowania jest bardzo prawdopodobne. Aby pomiar temperatury w miejscach publicznych był skuteczny, musi się on odbywać bezpiecznie, z wysoką dokładnością, intuicyjnie i szybko. Istotne jest także zagwarantowanie najwyższej jakości i dokładności bez naruszania rozporządzenia RODO. KENTIX SmartXcan spełnia te wszystkie istotne wymagania. Dzięki wykonywanemu przez czujniki termowizyjne zautomatyzowanemu i bezdotykowemu pomiarowi temperatury nie ma, między innymi, ryzyka zakażenia drogą dotykową. Ponad 1000 punktów pomiarowych oraz algorytmy sztucznej inteligencji wykorzystującej techniki deep-learning do optymalizacji analizy zmierzonych wartości, gwarantują uzyskiwanie niepodatnych na manipulację, rzetelnych wyników potwierdzonych testami. W pełni zautomatyzowane, autonomiczne urządzenie nie zbiera danych osobowych i umożliwia działanie zgodne z RODO. Dzięki technologii inteligentnych czujników systemu nie da się oszukać. Na interfejsie urządzenia znajdują się jasne wskazówki, jak wykonać pomiar temperatury (3 kroki). KENTIX SmartXcan umożliwia ręczną kontrolę dostępu strażnikom, pracownikom ochrony czy policjantom lub pozwala na automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi, bramek obrotowych, śluz i innego rodzaju barier. Wydajność do około 700 osób na godzinę pozwala zastosować to rozwiązanie do kontroli większych skupisk osób. Równolegle może pracować nawet kilka urządzeń KENTIX SmartXcan.

Możliwe zastosowania po ustaniu pandemii COVID-19
Dla personelu medycznego KENTIX SmartXcan to nie tylko wsparcie w postaci zautomatyzowanego, bezdotykowego pomiaru temperatury i kontroli dostępu głównych wejść w czasach pandemii. Nowa technologia chroni przeciążony pracą personel przed zakażeniem i jednocześnie oszczędza pozostające w ciągłym niedoborze zasoby takie, jak odzież ochronna i środki do dezynfekcji. W instytucjach opieki długoterminowej SmartXcan może służyć do ochrony podopiecznych i personelu poprzez kontrolę dostępu niezakażonych pracowników, dostawców oraz odwiedzających. Dodatkowo, stosujące go przedsiębiorstwa zyskują również możliwość oferowania usług zgodnych z rozporządzeniem RODO w przypadku pomiarów temperatury. Pracownicy mogą sami mierzyć temperaturę i w razie zidentyfikowania jej ewentualnego podwyższenia od razu udać się do lekarza, zamiast ryzykować pogorszeniem stanu zdrowia i zakażeniem innych osób. W następstwie epidemii i po ustaniu okresowych obostrzeń, wykorzystanie KENTIX SmartXcan w szkołach, przedszkolach, transporcie publicznym, obiektach sportowych i rekreacyjnych może przyczynić się do powrotu do normalnego życia. Wykorzystując technologię IoT urządzenie to może w czasie rzeczywistym przekazywać wykonane pomiary do baz danych w celu wiarygodnej identyfikacji nowych, potencjalnych ognisk zapalnych, umożliwiając natychmiastowe podjęcie środków zaradczych.