Rzeczywistość współczesnych przedsiębiorców jest w dużej mierze kształtowana przez branżę IT i rozwój systemów informatycznych dla biznesu. Firmy – walczące z konkurencją o klientów – szukają szansy na optymalizację działalności poprzez zastosowanie systemów ERP. W ciągu ostatnich kilku lat w branży ERP pojawiło się wielu nowych produktów, a obecne są stale rozwijane. Umocniła się także pozycja największych dostawców oprogramowania klasy ERP na rynku.

Dzięki nowym technologiom, a także ewolucji strategii biznesowych, popyt na systemy ERP stale rośnie. Przeczytaj, jak w 2020 roku będzie się kształtował rynek rozwiązań klasy ERP i poznaj najważniejsze trendy, które możesz wykorzystać na swoją korzyść.

Dynamiczny rozwój rynku ERP
Rozwój rynku systemów ERP jest napędzany rosnącym popytem. Pozytywnie wpływa na niego przede wszystkim cyfrowa transformacja, obecna w coraz większej liczbie przedsiębiorstw w Polsce i na świecie.

Co więcej, zaawansowane systemy informatyczne są wdrażane już nie tylko przez duże firmy, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Technologia chmury obliczeniowej zniwelowała wysokie bariery wejścia dla mniejszych organizacji, które już teraz mogą przebierać w atrakcyjnych ofertach. Natomiast dotychczasowi użytkownicy systemów ERP będą mogli skorzystać z innowacyjnych technologii, takich jak sztuczna inteligencja czy uczenie maszynowe.

Cyfrowa transformacja
Obecnie skuteczne zarządzanie opiera się na danych – są one podstawą cyfrowej transformacji w biznesie. Przedsiębiorcy potrzebują oprogramowania ERP, które umożliwi łatwe zbieranie kompletnych danych, a także ich przetwarzanie i raportowanie. Dzięki temu decyzje zapadające w przedsiębiorstwie będą oparte o rzetelne informacje i statystyki, a tym samym wzrośnie efektywność.

Według opublikowanego przez Panorama Consulting Raportu ERP 2020 93 proc. przedsiębiorstw oceniło wdrożenie systemu ERP w swojej organizacji jako sukces.
Nie tylko cyfrowa transformacja wpływa na rozwój systemów ERP. Przedsiębiorstwa starają się sprostać wysokiej presji na optymalizację działalności – redukcję kosztów przy zwiększaniu efektywności. Nasilające się warunki konkurencji we wszystkich branżach powodują szybszą adaptację technologicznych rozwiązań takich jak zintegrowane systemy informatyczne do zarządzania przedsiębiorstwem. Ten wysoki popyt na rozwiązania biznesowe skutkuje skracaniem życia produktów IT. Dostawcy oprogramowania ERP coraz szybciej wydają nowe produkty oraz aktualizacje.

Chmura obliczeniowa przejmuje systemy ERP
W Polsce obecnie połowa przedsiębiorstw korzysta w jakimś zakresie swojej działalności z chmury obliczeniowej. Technologie chmurowe coraz bardziej się upowszechniają i nie jest to już jedynie trend, a główny kierunek rozwoju, w którym każdy przedsiębiorca powinien szukać nowych możliwości dla swojego biznesu.

System ERP w chmurze gwarantuje skalowalność oraz redukcję szeregu kosztów, ale jest także znacznie mniej awaryjny. To dostawca chmury obliczeniowej zapewnia stały dostęp do zasobów, a także zabezpiecza je przed cyberzagrożeniami.

Co więcej, dla przedsiębiorców jedną z najważniejszych korzyści z wdrożenia systemu ERP w chmurze będzie dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania i brak ponoszenia kosztów związanych z każdorazowym wdrożeniem nowych wersji. Za instalację nowych funkcjonalności w chmurowej wersji oprogramowania ERP całkowicie odpowiedzialny jest dostawca chmury obliczeniowej.
Obniżenie początkowych kosztów oznacza także niwelację wysokich barier wejścia dla podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dzięki wykorzystaniu technologii chmurowej programy ERP stały się dla nich znacznie bardziej dostępne.

W 2020 roku najwięcej przedsiębiorstw produkcyjnych, logistycznych i branży dystrybucji hurtowej wdroży rozwiązania chmurowe w swoich organizacjach.

Urządzenia mobilne – większa dostępność
Dostęp do wszystkich danych i informacji w czasie rzeczywistym jest niezbędny do efektywnego działania przedsiębiorstwa. Pracownicy, niezależnie od tego, czy pracują w biurze, czy poza nim, muszą mieć możliwość wprowadzania informacji do systemu oraz odczytywania ich w każdym miejscu i czasie. Producenci systemów ERP coraz częściej umożliwiają użytkownikom dostęp do programu przez przeglądarkę internetową lub aplikację mobilną. Rozwiązanie jest skierowane przede wszystkim do pracowników wykonujących swoje obowiązki w magazynach, halach produkcyjnych czy będących kierowcami lub przedstawicielami handlowymi.

Dostęp do systemu ERP przez urządzenia mobilne to nie jedyny trend korzystny dla końcowych użytkowników programu. Coraz większą rolę odgrywa dostosowanie systemu do potrzeb użytkownika – przyjazny interfejs, możliwość personalizacji pulpitów, łatwość obsługi i przejrzystość najważniejszych danych. Przedsiębiorcy zauważają, że czynniki te mają istotny wpływ na efektywność codziennej pracy, liczbę popełnianych błędów oraz długość szkolenia nowych pracowników z obsługi narzędzia.

Zaawansowane przetwarzanie danych dzięki sztucznej inteligencji

Gromadzenie kompleksowych danych to pierwszy krok do sukcesu w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Należy jeszcze odpowiednio je odczytać i wykorzystać. W tym procesie kierownicy są wspierani przez sztuczną inteligencję, która jest dostępna wraz z oprogramowaniem ERP. Przede wszystkim pozwala ona na lepsze poznanie zachowań klientów, a zatem także na bardziej odpowiednie dopasowanie produktu lub usługi do ich potrzeb. Poprawa jakości obsługi klienta, a nawet spersonalizowana oferta, są głównym celem, jaki powinny sobie postawić przedsiębiorstwa w warunkach nasilającej się konkurencji.
Lepsza obsługa klienta to jednak niejedyna korzyść. Sztuczna inteligencja może wesprzeć także zarządzanie stanami zapasów w magazynie poprzez przewidywanie przyszłej sprzedaży. Pozwoli również na zwiększenie efektywności pracy dzięki automatyzacji procesów oraz możliwości przewidywania potencjalnych przestojów czy problemów w przepływie pracy.

Internet Rzeczy w branży produkcyjnej
Internet Rzeczy (IoT) to jeden z głównych trendów technologicznych. Wartość rynku IoT ma osiągnąć wartość 1 319 mld dol. w 2026 roku. Szacuje się, że już w 2019 roku do Internetu było podłączonych ponad 33 mld urządzeń.

W branży produkcyjnej integracja systemu ERP z IoT może przynieść ogromne korzyści. Oprogramowanie integrowalne z maszynami oraz magazynami pozwala na pełną kontrolę nad przebiegiem procesów produkcyjnych, a także pobiera i przetwarza dane z urządzeń. Dzięki temu użytkownicy zyskują dostęp do informacji o możliwościach produkcyjnych, a także zasobach dostępnych w magazynie.

Integracja urządzeń umożliwia również zabezpieczenie przebiegu produkcji. Dzięki połączeniu z sensorami w urządzeniach produkcyjnych, dział techniczny z wyprzedzeniem otrzymuje informację o możliwej awarii, np. wynikającej z nagrzewania się maszyny. Specjaliści mogą szybko zareagować, a firma nie odnotowuje zastoju w produkcji, a zatem nie ponosi strat.

Tworzenie rozwiązań bez programisty
Branża IT nieprzerwanie zmaga się z brakiem specjalistów oraz wysokim kosztem pracy. Sytuacja na rynku prazy oraz wysoki popyt na rozwiązania biznesowe przyczyniają się do rozwoju i sukcesu platform niskokodowych, tzw. low code. Umożliwiają one projektowanie aplikacji bez pisania kodu, a zatem mogą być tworzone przez osoby, które nie są programistami.
Tak tworzone rozwiązania mają służyć automatyzacji, personalizacji interfejsów użytkowników oraz wdrażaniu baz danych.
W 2019 Forrester jako lidera platform niskokodowych ogłosił Microsoft Power Apps. Narzędzie pozwala na tworzenie i personalizowanie aplikacji zintegrowanych z systemem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Nowe metody zarządzania pracą w działach IT
Nowe technologie i dynamika rozwoju branży IT stawiają pewne wyzwania przed pracownikami oraz pracodawcami. Zespoły programistów muszą stale się powiększać ze względu na popularyzację wykorzystania oprogramowania jako usługi (SaaS), w związku z czym zmianie uległa ścieżka przeprowadzania aktualizacji.
Brak specjalistów na rynku oraz presja na zwiększanie efektywności wymuszają na zespołach wprowadzanie zmian w organizacji pracy. Powszechnie stosowane w branży IT metody pracy Agile i Scrum nie są wystarczające, aby zrealizować wszystkie cele. Metodą, która najskuteczniej eliminuje problemy komunikacyjne pomiędzy zespołem rozwijającym oprogramowanie oraz działem zarządzania systemami, jest DevOps.

Opinia eksperta na temat sytuacji rynku systemów ERP w 2020 roku
„Producenci rozwiązań technologicznych dynamicznie się rozwijają w ciągu ostatnich lat, a popyt na ich produkty i usługi będzie stale rósł – dzięki umocnieniu trendu rewolucji 4.0 i globalizacji, integrującej wszystkie obszary życia społecznego i gospodarczego. Kierunkiem, w którym wszyscy zmierzamy, jest chmura obliczeniowa. Główną zaletą tej technologii jest możliwość integracji i przetwarzania danych z wielu źródeł. Właściwa analiza danych jest podstawą cyfrowej transformacji, coraz bardziej obecnej w polskich przedsiębiorstwach.” – mówi o rynku ERP Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro.

Firma IT.integro jest obecna na technologicznym rynku od prawie trzydziestu lat. Jako Partner Microsoft wdraża system ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central w przedsiębiorstwach na całym świecie.

„Obecnie naszym głównym celem jest promowanie najnowszej wersji systemu ERP – Microsoft Dynamics 365 Business Central – dostępnej w modelu tradycyjnym, hybrydowym oraz chmurowym. W 2019 roku zaprezentowaliśmy możliwości oprogramowania ERP podczas 20 otwartych konferencji, w których uczestniczyli przedstawiciele ponad 500 przedsiębiorstw, działających w różnych branżach.” – kontynuuje Piotr Śledź, Prezes Zarządu IT.integro – „Produkt został entuzjastycznie przyjęty przez polski rynek. Od początku roku 2020 realizujemy ambitne plany, szczególnie te związane ze wzrostem zapotrzebowania rynku na rozwiązania chmurowe”.

Ile kosztuje system ERP w chmurze? Zapraszamy do sprawdzenia ceny w kalkulatorze ERP. Ofertę systemu Dynamics 365 Business Central w modelu SaaS – jako usługa – kierujemy do przedsiębiorstw z sektora MŚP. Promocyjne warunki zakupu są ważne do czerwca 2020 roku.