Pierwsze transakcje w prowadzonym przez KIR systemie Inkart, przeznaczonym do obsługi krajowych rozliczeń kartami płatniczymi, zostały wykonane w ostatnich dniach grudnia 2016 r. Produkcyjne uruchomienie systemu umożliwiła współpraca KIR z Bankiem Zachodnim WBK, mBankiem i firmą ITCARD – właścicielem i operatorem sieci bankomatów Planet Cash.

KIR zaprojektował i wdrożył system Inkart w celu wsparcia krajowych wydawców kart i agentów rozliczeniowych w procesie rozliczania krajowych transakcji kartowych. Jest to uzupełnienie działalności KIR jako kluczowej instytucji infrastrukturalnej polskiego sektora bankowego, od 25 lat wspierającej rozwój banków i elektronicznej wymiany informacji. Usługi świadczone w systemie Inkart obejmują autoryzację i rozliczenie transakcji dokonywanych w punktach usługowo-handlowych, bankomatach i innych urządzeniach zlokalizowanych na terenie kraju. Pierwsze transakcje, dokonane kartami wydanymi przez Bank Zachodni WBK, zostały zrealizowane w sieci bankomatów Planet Cash.

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że na koniec 2015 r. na polskim rynku funkcjonowało 35,2 mln kart płatniczych. W 2015 r. Polacy wykonali nimi ponad 3,3 mld transakcji w ponad 22 tys. bankomatów i ponad 460 tys. terminali POS.