Firma Bomex, sprzedawca win, w celu usprawnienia procesów logistycznych i sprzedażowych zintegrowała  oprogramowanie. Rosnąca dynamika sprzedaży oraz współpraca z wieloma sieciami handlowymi wymusiła konieczność usprawnień informatycznych. Dlatego do wdrożonego wcześniej systemu Comarch CDN XL firma Bomex zdecydowała się wdrożyć również program Comarch OPT!MA Offline i dedykowaną aplikację PROF.-EAN 2, wykonaną przez rzeszowskiego partnera Comarchu – PROFERIS.

Bomex uzyskał szereg korzyści m.in. możliwość sprzedaży w terenie i synchronizację danych z centralą, pełną informację o stanach towarów na magazynie, zestaw gotowych analiz prezentujących w formie tabelarycznej i graficznej informacje gromadzone w systemie, jak i możliwość wykorzystania kolektorów danych. Szybszą inwentaryzację zapewnia integracja systemu z aplikacją PROF.-EAN 2 służącą do drukowanie cenówek, czyli etykiet zawierających kod kreskowy oraz wybrane przez użytkownika informacje.