Kompania Piwowarska oraz operator Stadionu Narodowego – spółka PL.2012+ podpisali umowę, na mocy której lider branży piwowarskiej został partnerem największego stadionu w Polsce.

W ramach umowy KP otrzymała tytuł Oficjalnego Sponsora – Dostawcy Piwa. Umowa będzie obowiązywać przez 3 lata. W jej ramach Kompania Piwowarska ma prawo do wykorzystania wizerunku Stadionu Narodowego w komunikacji marketingowej. Branding firmy i jej marek pojawi się na zewnątrz i wewnątrz obiektu, jak również na jego stronie internetowej. Oficjalnemu sponsorowi zostanie także udostępniony czas na ekranach LED zamontowanych nad płytą boiska.