Sieć Bricomarché realizuje szereg działań skierowanych do swoich pracowników w ramach prowadzenia komunikacji wewnętrznej. We wrześniu ukaże się jubileuszowe, 30. wydanie „Świata Bricomarché”, czyli kwartalnika skierowanego do właścicieli i pracowników sklepów sieci. Oprócz gazetki zatrudnieni mają do dyspozycji intranet, aplikację „Moje Brico” oraz Bricolinię.

W połowie 2020 roku do właścicieli i pracowników sklepów trafiło wydanie „Świata Bricomarché” poświęcone 20-leciu obecności sieci w Polsce. Numer w całości został zadedykowany ludziom, który tworzą Bricomarché. Można w nim było przeczytać m.in. wywiady z najważniejszymi osobami w spółce centralnej, poznać sylwetki dyrektorów, a także pasje wybranych pracowników. Kolejne, 30. wydanie kwartalnika Bricomarché planowane jest na wrzesień 2020 roku. W gazecie pojawią się m.in. informacje o wydarzeniach w sklepach sieci, porady szkoleniowe oraz materiały od dostawców.

„Świat Bricomarché” jest wydawany nieprzerwanie od 7 lat przez Dział Komunikacji Wewnętrznej centrali zakupowej sieci. Kwartalnik zawiera informacje zarówno o kluczowych zmianach, wydarzeniach centralnych, ale także ukazuje różnorodność i indywidualność działań poszczególnych sklepów Bricomarché, które często i chętnie organizują dodatkowe akcje adresowane do klientów. Gazeta pełni nie tylko funkcję szkoleniowo-informacyjno-inspiracyjną, ale również ma na celu integrację pracowników wszystkich sklepów.

Podstawowym narzędziem komunikacji w sieci Bricomarché jest intranet, który stanowi główne źródło informacji z centrali. Każde powiadomienie jest adresowane do konkretnej grupy odbiorców oraz działów sprzedażowych, aby do pracowników docierały wyłącznie wiadomości istotne z ich punktu widzenia. Poza tym, każda zatrudniona osoba może zainstalować w telefonie aplikację „Moje Brico”, która wysyła alerty z najnowszymi informacjami z intranetu oraz umożliwia obsługę Bricolinii. Jest to system umożliwiający rozpatrywanie problemów i zapytań sklepowych oraz weryfikację asortymentu. Komunikacja wewnętrzna Bricomarché dąży do tego, aby pracownicy mieli szybki i sprawny dostęp do wszystkich informacji.