W ramach wspierania cyfrowej transformacji w firmach, Konica Minolta od 2014 roku konsekwentnie realizuje strategię rozwijania świadczonych usług IT. Nowym celem biznesowym przedsiębiorstwa jest osiągnięcie przed 2020 rokiem obrotów rzędu 465 milionów euro za działania z zakresu: zarządzania usługami i bezpieczeństwem IT, elektronicznej wymiany dokumentów (Enterprise Content Management) czy planowania zasobów przedsiębiorstwa (Enterprise Resource Planning).

Firmy coraz częściej borykają się z niewystarczającą liczbą pracowników IT i decydują się na korzystanie z gotowych rozwiązań i technologii udostępnianych przez zewnętrzne podmioty. Według badania przeprowadzonego przez PwC w 2017 roku, aż 48% usług IT świadczyli zewnętrzni dostawcy w ramach rozwiązań chmurowych. Przewiduje się, że do 2026 roku ta liczba może wzrosnąć do 73%.

W związku z nowymi potrzebami rynku, Konica Minolta postanowiła wykorzystać wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu dokumentami i ukierunkować swoją działalność na usługi IT. Obecnie oprócz 4 000 wykwalifikowanych inżynierów firma zatrudnia ponad 500 osób dedykowanych do świadczenia wyłącznie usług IT dla klientów. Odpowiednie zmiany zrealizowano również z pomocą nabytych firm, takich jak Serians (Francja) czy Raber+Märcker (Niemcy).

Wysiłki w zakresie zmiany profilu działalności przyniosły zamierzone efekty. W ostatnim roku fiskalnym firma Konica Minolta uzyskała 142 mln euro ze sprzedaży usług IT w Europie, co stanowi 6% obrotów z całej działalności. Przyczynili się do tego także klienci, którzy kupują konwencjonalne produkty Konica Minolta (np. urządzenia wielofunkcyjne do biur), a ponadto decydują się na usługi IT.

– W ciągu ostatnich 15 lat cyfrowa rewolucja zmienia świat w sposób równie fundamentalny, jak rewolucja przemysłowa zmieniła gospodarkę i społeczeństwo około 200 lat temu. W Europie mamy obecnie około 200 000 klientów. Dążymy do tego, aby przed 2020 rokiem 20% dotychczasowych klientów zaufało naszej ofercie usług IT, co pomoże osiągnąć zamierzony cel – podsumowuje Indy Nakagawa, prezes Konica Minolta Business Solutions Europe.

Obecnie Konica Minolta oferuje pełne wsparcie merytoryczne w realizacji cyfrowej transformacji swoim partnerom i zapewnia infrastrukturę składającą się ze sprzętu oraz oprogramowania. Dzięki efektywnemu zarządzaniu usługami IT przedsiębiorstwa mogą więcej czasu poświęcić na kluczowe zadania i innowacyjne projekty.