Deloitte Digital uruchamia DigitalMix – nową, wielofunkcyjną platformę ekosystemu cyfrowego. Platforma umożliwia zintegrowanie rozwiązań w różnorodnych obszarach biznesu, takich jak CRM, przetwarzanie w chmurze czy marketing cyfrowy i wielokanałowość. DigitalMix to efekt współpracy wiodących dostawców technologii, w tym Salesforce i Adobe.

Wielokanałowe aplikacje użytkowników oraz systemy klasy CRM, ERP, BPM są kluczowymi komponentami architektury korporacyjnej wszystkich przedsiębiorstw opierających swój model biznesowy i operacyjny na rozwiązaniach IT.

– Obecnie trudno sobie wyobrazić organizację nie wykorzystującą potencjału tych systemów, ale bardzo łatwo spotkać takie, w których systemy nie wymieniają się danymi i nie przekazują sobie kroków procesu podczas sprzedaży lub obsługi klienta. Co nie jest optymalne, i często powoduje duplikację zadań lub ręczne przepisywanie informacji pomiędzy systemami – mówi Daniel Martyniuk, Dyrektor w Deloitte Digital. – Platforma DigitalMix jest odważną propozycją rozwiązania głównego wyzwania stojącego przed CIO oraz CTO, czyli wybrania stosu technologicznego pozwalającego na maksymalizację korzyści płynących z inwestycji w technologie, np. dzięki eliminacji silosów systemowych, skróceniu czasu wdrożenia, zmniejszeniu wydatków na integrację i przechowywanie danych oraz świadomej koncentracji umiejętności zespołów deweloperskich – dodaje.

Jak zaznaczają eksperci Deloitte Digital, platforma DigitalMix jest odpowiedzią na coraz większą potrzebę integracji platform cyfrowych w obszarach takich jak CRM, przetwarzania w chmurze czy marketing cyfrowy. DigitalMix to zestaw zintegrowanych rozwiązań, które łączy elementy zarówno platform w chmurze, jak i stacjonarnych w domenie cyfrowej. Umożliwia to połączenie i spersonalizowanie rozwiązań w zakresie różnorodnych kanałów komunikacji z klientem. DigitalMix skupia wiodących dostawców technologii, w tym Salesforce i Adobe oraz wiele innych firm z sektora usług CRM, ERP, marketing cyfrowy, omnichannel oraz tweet-to-cash.

– Przedsiębiorstwa decydując się na transformację cyfrową, szukają sprawdzonych narzędzi. Często są one kosztowne, a po wdrożeniu okazuje się, że nie zawsze dobrze ze sobą współpracują. Firma ponosi duże wydatki i nie może w pełni wykorzystać potencjału płynącego z integracji – mówi Jan Michalski, Partner w Deloitte Digital. – Obecnie jesteśmy w stanie zaproponować firmie cały ekosystem narzędzi, które zostały już sprawdzone łącznie u naszych klientów – dodaje.

– Rozwiązanie DigitalMix w kompleksowy sposób odpowiada na wyzwania biznesowe naszych klientów. Integracja zarządzania wartością klienta, docelowych ścieżek i działań marketingowych stanowi idealne narzędzie do budowy przewag konkurencyjnych i jest nieodzownym elementem transformacji cyfrowych realizowanych aktualnie przez wiele firm – podsumowuje Wojciech Górniak, Dyrektor w Deloitte Digital.