Istnieje kilka rodzajów akcji wsparcia sprzedaży przewidzianych w przepisach podatkowo – prawnych – od loterii, przez sprzedaż premiową po akcje innego typu. Dodatkowo, w praktyce funkcjonują różne formy programów, np.: punktowe, rabatowe czy mieszane. W przypadku B2B warto rozważyć skorzystanie z formuły krótko lub długoterminowego konkursu. Jego organizacja nie jest skomplikowana i czasochłonna, a przy tym dla samych uczestników może być ciekawą formą zabawy. Niemniej jednak, jak każda akcja wsparcia sprzedaży, konkurs podlega osobnym regulacjom, które warto poznać przed jego organizacją.

Uczestnictwo w konkursie kojarzy się z pozytywnymi emocjami. Po pierwsze można zdobyć nagrodę, a po drugie to również pewnego rodzaju motywacja, współzawodnictwo. Zwykle uczestnicy mają do wykonania wyznaczone zadanie i rywalizują ze sobą o to, który z nich w określonym czasie wykona je najlepiej, najszybciej czy najładniej. Realizacja samego zadania nie gwarantuje zdobycia nagrody. Trzeba o nią powalczyć, ponieważ w przypadku konkursu liczba nagród jest ograniczona. Dlatego też nie wszyscy uczestnicy ją otrzymają, a jedynie ci, którzy najlepiej wykonali zadanie. Możliwe jest jednak przyznanie więcej niż jednej gratyfikacji, stopniowanie nagród. Dopuszczalne jest nawet przyznanie nagród pocieszenia wszystkim uczestnikom, którzy nie zdobyli głównej wygranej, pod warunkiem jednak, że będą to upominki symboliczne, o znacząco mniejszej wartości niż nagroda główna.

Konkursem, jak często błędnie zakładają klienci, nie jest natomiast akcja sprzedażowa, w której uczestnicy rywalizują ze sobą o to, który z nich jako pierwszy przekroczy ustalony przez organizatora target sprzedażowy – powiedział Dariusz Deszczka, Category Manager segmentu Lojalność i Motywacja w Biznesie w firmie Sodexo Benefits and Rewards Services.

Organizator konkursu musi zdecydować, czy będzie on publiczny czy niepubliczny, a tym samym, kto będzie mógł wziąć w nim udział.

Konkursy publiczne skierowane są do otwartego kręgu osób, nieznanych organizatorowi z imienia i nazwiska. Mogą być to osoby, które spełniają określone, przyjęte przez organizatora kryterium, np. wiek, płeć, miejsce zamieszkania, wykonywany zawód. Z kolei konkursy niepubliczne skierowane są do kręgu osób znanych organizatorowi. Akurat przy takich akcjach nie ma możliwości zastosowania żadnego zwolnienia podatkowego, jednak nagrody w nich uzyskane mogą być opodatkowane 10-procentowym ryczałtem podatkowym.

Ustawa PIT wyróżnia dwa rodzaje konkursów publicznych, z którymi wiąże się możliwość zastosowania zwolnienia podatkowego do 760 zł. Chodzi o konkursy z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa lub sportu oraz konkursy organizowane i emitowane (ogłaszane) przez środki masowego przekazu, czyli prasę, radio lub telewizję.

„Organy podatkowe stoją na stanowisku, że aby możliwe było zastosowanie zwolnienia podatkowego w konkursie, jego organizatorem musi być podmiot będący środkiem masowego przekazu, np. nadawca radiowy, telewizyjny, wydawca gazety. Oznacza to, że publikacja informacji o konkursie w mediach, jeśli jego organizatorem nie jest nadawca telewizyjny, radiowy lub wydawca prasy, nie będzie pozwalała na zastosowanie zwolnienia podatkowego”- powiedziała Małgorzata Czerwińska, radca prawny z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy.

Nagrody nie będą objęte zwolnieniem podatkowym także wtedy, gdy konkurs skierowany jest do osób prowadzących działalność gospodarczą. Jednak coraz częściej organy podatkowe stają na stanowisku, że jeśli w konkursie mogą uczestniczyć zarówno osoby prowadzące działalność gospodarczą, jak i konsumenci, nagrody uzyskane przez wszystkich uczestników powinny być opodatkowane w taki sam sposób (albo objęte zwolnieniem, albo opodatkowane ryczałtem podatkowym w wysokości 10% wartości nagrody).

Wiadomo, że atrakcyjne nagrody są magnesem, który przyciąga klientów. Często to właśnie perspektywa zdobycia konkretnej gratyfikacji sprawia, że bierzemy udział w danej akcji. W przypadku konkursów liczą się zwłaszcza nagrody główne (te, o które uczestnicy będą ze sobą rywalizowali, w odróżnieniu od nagród pocieszenia). Co zatem wybrać i jak zachęcić do wzięcia udziału w tego typu projekcie? Rozwiązanie nie jest wcale takie trudne. Konkurs może być oparty na schemacie zbierania punktów przez beneficjentów, które następnie są udostępnione zwycięzcom do wymiany na dowolnie wybrane nagrody z szerokiego katalogu,
np. funkcjonującego w formie on-line. Organizatorzy konkursów często jako nagrody specjalne czy główne wykorzystują również vouchery, np. kupony premiowe oraz karty przedpłacone.

„Kupony i karty przedpłacone zwalniają organizatora z obowiązku głowienia się, jakie nagrody zmotywują klientów do uczestnictwa w konkursie. Zwycięzcom z kolei dają prawo wyboru finalnej nagrody. Możliwości jest wiele, zwłaszcza, że w przypadku kart prepaid, jak i kuponów Sodexo, można je zrealizować w szerokiej sieci akceptacji” – powiedział Dariusz Deszczka.