Prawnicze wydawnictwo, księgarnia www.beck.pl, zdecydowało się na wdrożenie nowej, dedykowanej platformy e-commerce. Celem realizacji było zwiększenie intuicyjności e-sklepu, uproszczenie ścieżki zakupowej oraz podniesienie poziomu sprzedaży m.in. poprzez  wdrożenie szeregu funkcjonalności oraz uruchomienie kanału mobilnego.

W wyniku realizacji firma otrzymała dedykowaną platformę e-commerce opartą o system Magento, ukierunkowaną na licznych klientów księgarni, zarówno z sektora B2C, jak i B2B do sprzedaży hurtowej. Wdrożony system jest dostosowany do standardu RWD, co oznacza, że jest zoptymalizowany pod kątem wszystkich urządzeń mobilnych. Dzięki temu powstał także dodatkowy, mobilny, kanał sprzedaży. Wśród interesujących funkcjonalności e-sklepu znalazły się liczne integracje: z serwisami zewnętrznymi i oprogramowaniem dedykowanym branży wydawniczej. Są wśród nich m.in. rozwiązania służące obsłudze zamówień treści prawniczych online, generowaniu e-booków oraz obsłudze sprzedaży wysyłkowej wydawnictw i prenumerat.

Realizację projektu powierzono firmie Positive Power, która było odpowiedzialna za optymalizację projektów graficznych, prace programistyczne, wdrożeniowe oraz dalszy rozwój i utrzymanie systemu.