W świecie, który nieustannie pędzi do przodu, łatwo przeoczyć momenty, w których warto się zatrzymać, aby podać komuś pomocną dłoń. Fundacja DHL „Dostarczamy Dobro” konsekwentnie dąży do tego, aby pomoc była zawsze na wyciągnięcie ręki – łącząc projekty inicjowane przez pracowników DHL z działaniami zewnętrznych organizacji, aby wsparcie docierało tam, gdzie jest najbardziej potrzebne. Dzięki synergii tych działań, udało się znacząco zwiększyć skalę pozytywnych zmian w życiu tysięcy osób potrzebujących.
Fundacja każdego roku angażuje się mono w różnego rodzaju działalność. Podobnie było w 2023 roku.

Jak podkreśla prezeska Fundacji DHL Malwina Głowacka, był to kolejny intensywny rok, w którym Fundacja DHL „Dostarczamy Dobro” niosła pomoc społeczną i charytatywną, skupiając się na potrzebach z obszaru zdrowia i wolontariatu.
– Rozszerzyliśmy również nasze działania na polu bezpieczeństwa ruchu drogowego, edukacji ekologicznej i ochrony środowiska. Realizując projekty zarówno o zasięgu ogólnopolskim, jak i lokalnym, fundacja dała pracownikom DHL przestrzeń do wyrażenia ich aspiracji do pomagania innym i wprowadzenia w życie idei odpowiedzialności, równocześnie wspierając zewnętrzne inicjatywy zbieżne z wartościami fundacji. To połączenie wewnętrznej pasji i zewnętrznej współpracy pozwala nam rozszerzać wpływ naszych działań, przynosząc konkretne korzyści tym, którzy ich najbardziej potrzebują – powiedziała Malwina Głowacka, prezeska Fundacji DHL.

Kluczowe akcje
Wśród kluczowych inicjatyw zrealizowanych przez Fundację DHL, dzięki którym udało się pomóc setkom potrzebujących, można wyróżnić:

– „Kręcimy dla Ciebie’”, celem tej akcji było zebranie środków na leczenie i rehabilitację małego Ksawerego, który uległ poważnemu wypadkowi. Aby to osiągnąć 10-osobowy zespół pracowników DHL wsiadł na rowery i w ciągu 3 dni pokonał trasę 471 km z Łodzi do Sopotu. Odwaga, determinacja oraz gotowość pracowników DHL do przekraczania własnych granic dla dobra innych były inspiracją dla kolejnych wolontariuszy.

– „Daj piątaka na dzieciaka”, inicjatywa realizowana we współpracy z Fundacją Pomocy Dzieciom Kolorowy Świat, która co roku organizuje bieg, podczas którego zbierane są środki na rehabilitację dzieci z niepełnosprawnością. Fundacja DHL „Dostarczamy Dobro” już drugi rok z rzędu była partnerem strategicznym biegu, a biegowa ekipa DHL była „najliczniejszą drużyną do biegu” – w akcji uczestniczyło ponad 50 osób z różnych oddziałów firmy.

– „Kubek dla seniora” zespół marketingu DHL eCommerce Polska podczas spotkania integracyjnego przygotował wyjątkowe upominki dla podopiecznych domów dziennego pobytu na Bałutach. Każdy z 60. seniorów, otrzymał indywidualny, ręcznie malowany, przez pracowników DHL kubek, aby umilić im czas przy kawie i herbacie. Obdarowani byli bardzo wzruszeni tym gestem.

– Aukcje świąteczne są już tradycją w DHL. Każdego roku pracownicy przekazują na ten cel swoje rękodzieła, a nawet wystawiają na licytację konkretne usługi, np. upieczenie ciasta lub umycie okien. Dochód ze sprzedaży jest przeznaczony na pomoc podopiecznym Fundacji DHL.

Ponadto pracownicy DHL systematycznie angażują się w szereg inicjatyw zewnętrznych, jak np. Paczka dla Powstańca czy Ultrakrew.