Grupa Lekkerland, zajmująca się hurtową sprzedażą produktów convenience, wydziela w swych strukturach działalność w Europie Wschodniej, w tym w Polsce, zgodnie z nową strategią koncentrowania się na core businessie.

Strategia grupy nazwana „Convenience 2020 – Agenda for Success” skupia się na działalności podstawowej i wymaga zmian strukturalnych. W 2013 roku głównymi celami będą inwestycje w zdolności produkcyjne grupy – w tym inwestycje w takie obszary jak IT, logistyka i HR.

Grupa, która działa w ośmiu krajach Europy, ustabilizowała biznes w 2012 roku i zaczęła rozwijać nową strategię skupiając się na działalności podstawowej. Zgodnie z tą strategią Lekkerland zdecydował o wydzieleniu w swych strukturach działalność segmentów w Europie Wschodniej.

Grupa przeprowadziła analizy działalności w Rumunii, Polsce i w Czechach i oceniła, że w długim terminie nowa strategia nie może być w tych krajach wdrażana z sukcesem. Dlatego pod koniec 2012 roku grupa zdecydowała, że w kwietniu 2013 roku zamknie spółkę w Rumunii i wydzieli ze swojego biznesu działalność w Czechach i w Polsce.

Pozytywne efekty nowej strategii i wyeliminowania negatywnego wpływu na zyski grupy segmentu Europy Wschodniej od 2014 roku będzie skutkowało wyraźną poprawą skonsolidowanego zysku netto od tego momentu.