Producent drożdży oraz dodatków piekarskich przystąpił do implementacji systemu wspomagającego zarządzanie personelem wrocławskiego producenta UNIT4 TETA.

Zakres funkcjonalny rozwiązania TETA Personel obejmuje następujące obszary: Kadry, Płace, Umowy Cywilnoprawne, BHP, Zarządzanie Czasem Pracy (RCP), Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, Świadczenia Socjalne, Szkolenia, Zarządzanie rozwojem pracownika.

Dodatkowo pracownicy LESAFFRE POLSKA będą mieć dostęp do wybranych funkcji systemu (Administracja, Kartoteka pracownika, Raportowanie, Absencje, Urlopy, Zarządzanie czasem pracy) z poziomu samoobsługowej platformy internetowej TETA Galactica. Docelowo wdrożony zostanie również moduł Delegacje i Oceny pracownicze.