Zakorzenione w DNA firmy troska o środowisko naturalne i poczucie odpowiedzialności, a także sukcesy w realizacji dotychczasowych celów strategii REset Plastic, zainspirowały Lidl do postawienia sobie nowych, jeszcze bardziej ambitnych założeń w zakresie ograniczenia ilości plastiku w opakowaniach marek własnych. Swoją aktywnością we wdrażaniu konceptu gospodarki o obiegu zamkniętym sieć chce zainspirować pozostałe podmioty rynku.

Działania w kierunku eliminacji plastiku oraz międzynarodowa współpraca pomogły firmie Lidl osiągnąć, a nawet przekroczyć pułapy celów strategii REset Plastic, którą sieć realizuje od 2018 roku. Skuteczność w realizacji ustalonych założeń skłoniły sieć do obrania jeszcze bardziej ambitnego kursu: do 2025 roku firma zmniejszy zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 30%, a do 2027 roku wartość ta zwiększy się do 35% w porównaniu z  rokiem bazowym 2017.

Poniższe dane ilustrują postępy poczynione przez Lidl Polska w 2022 roku w porównaniu z 2017 rokiem:
– Sieć zmniejszyła zużycie plastiku w opakowaniach marek własnych o 29%.
– Firma wykorzystuje 11% materiałów pochodzących z recyklingu.
– W Lidl Polska udało się osiągnąć maksymalną zdolność do recyklingu dla 53% opakowań marek własnych.

W Lidl nieustannie pracujemy nad projektem, aby stworzyć opakowanie, które w  jak największym stopniu nadaje się do recyklingu. Z tego powodu przeszliśmy na monomateriały dla dużej części naszych opakowań marek własnych, które mogą być ponownie wykorzystane.

W opakowaniach świeżych kurczaków marki własnej Lidl w Niemczech udało się wykorzystać materiały pochodzące z recyklingu pojemników i worków. Zastosowanie innowacyjnych procesów płukania i sortowania pozwoliło przetworzyć je w taki sposób, aby spełniały surowe wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa żywności. Ponadto zwiększyliśmy ilość materiałów pochodzących z recyklingu, wykorzystywanych w naszych produktach do prania i czyszczenia oraz w artykułach gospodarstwa domowego.

Podejmując działania w zakresie optymalizacji opakowań (np. usunięcie uchwytu na jogurcie greckim marki własnej „Milbona”) oraz wprowadzając nowe opakowania próżniowe, firmie udaje się zmniejszyć wagę opakowań marek własnych.

Spółki Grupy Schwarz, do której należy również Lidl Polska, stale współpracują, aby osiągnąć cele REset Plastic. Każde działanie mające na celu zapewnienie odpowiedzialnego korzystania z tworzyw sztucznych przyczynia się do większego dobra, zgodnie z ogólnogrupową wizją „mniej plastiku – obieg zamknięty”.