Logis jest dystrybutorem produktów w zakresie techniki składowania i transportu wewnętrznego. Firma zajmuje się również doradztwem oraz świadczy kompleksowe usługi w zakresie optymalizacji powierzchni magazynowej i systemu dystrybucji.

W Logis wdrożono system Microsoft Dynamics CRM 2011. Implementację przeprowadziła firma Fild.NET. Oprócz standardowych funkcjonalności rozwiązania firma Fild.NET zaproponowała Logis wprowadzenie modyfikacji w systemie w celu jego pełnego dostosowania do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Wśród nich warto wymienić zmianę wyglądu formularzy dla użytkowników oraz dodanie automatycznej numeracji projektów sprzedażowych i możliwość określania szans sprzedaży, a także wprowadzenie automatycznego rozpowszechniania tych danych na kolejne procesy (zamówienia i fakturowania) w celu kontrolowania kosztów procesu sprzedaży. Zmodyfikowano również formularze produktów i obszarów serwisu, dodano nowe opcje wyszukiwania oraz wprowadzono kolejne powiązania pomiędzy formularzami, aby w pełni dostosować się do specyfiki pracy działu handlowego i serwisowego Logis.

Dzięki wdrożeniu Microsoft Dynamics CRM 2011 firmie udało się m. in. usystematyzować procesy sprzedaży i obsługi zgłoszeń serwisowych oraz wprowadzić odpowiednie priorytetowanie szans sprzedażowych, co pozwala handlowcom Logis na pełne skoncentrowanie się na najlepiej rokujących, potencjalnych klientach. Ponadto wprowadzono możliwość bieżącej kontroli kosztów związanych ze sprzedażą i serwisowaniem oraz tworzenia różnego rodzaju raportów zbiorczych, które w razie potrzeby pozwalają na podejmowanie adekwatnych działań pozwalających utrzymywać koszty pod kontrolą. System umożliwił również gromadzenie rzetelnych i aktualnych danych w jednym miejscu, w tym danych analitycznych, które pozwalają na łatwe wskazywanie najlepszych praktyk w zakresie sprzedaży i serwisowania, identyfikację słabych punktów, współdzielenie tej wiedzy, a tym samym stałą optymalizację procesów.