LPP Logistics planuje uruchomienie w Rumunii nowego centrum dystrybucyjnego o powierzchni 65 tys. mkw. Podpisana przez polskiego operatora logistycznego na 10 lat umowa dotyczy najmu obiektu w miejscowości Bolintin-Deal, znajdującej się 50 km na zachód od Bukaresztu. To już drugi obiekt magazynowy zarządzany przez spółkę na rynku rumuńskim, który stał się jednym z kluczowych regionów pod względem potencjału rozwoju LPP. Strategiczna lokalizacja nowej inwestycji pozwoli na obsługę 450 salonów sprzedaży marek odzieżowych Grupy na terenie Rumunii, a także Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Macedonii Północnej, Serbii oraz Grecji. Zastosowane w centrum dystrybucyjnym nowoczesne rozwiązania magazynowe znacznie wpłyną na optymalizację kosztów i czas dostaw, a także wygodną obsługę magazynu, który pełnić będzie również rolę hub-u cross dockowego dla części dostaw z Polski.

Nowa inwestycja polskiego operatora na rynku rumuńskim to odpowiedź na rosnące znaczenie sprawnie działającej logistyki w całym łańcuchu dostaw Grupy LPP. Obecnie sieć dystrybucji polskiej firmy odzieżowej zarządzana przez LPP Logistics, obejmuje już prawie 460 tys. mkw. powierzchni magazynowej. Centrum wynajmowane na mocy podpisanej na 10 lat umowy będzie już drugim – po uruchomionym w 2019 r. Fulfillment Center – obiektem magazynowym na rynku rumuńskim, a jednocześnie pierwszym zagranicznym centrum dystrybucyjnym w portfolio spółki. Po rozpoczęciu działalności operacyjnej w gminie Bolintin-Deal, zarządzana przez LPP Logistics całkowita powierzchnia magazynowa wzrośnie do 524 tys. mkw.

Wybór położonej 50 km pod Bukaresztem lokalizacji ma strategiczne znaczenie dla wspieranych przez LPP Logistics planów biznesowych Grupy LPP. Po wycofaniu się z Rosji, to właśnie zachodnia i południowa cześć Europy stały się kierunkiem rozwoju sieci sprzedaży marek modowych polskiego producenta odzieży. Centrum dystrybucyjne o powierzchni 65 tys. mkw. dedykowane będzie obsłudze sklepów stacjonarnych i dostaw towarów do regionów o populacji liczącej łącznie prawie 59 mln ludzi. Pozwoli na sprawną obsługę dostaw do 450 salonów marek LPP znajdujących się w Rumunii, a także w sąsiednich państwach Europy Południowej, tj. Bułgarii, Węgier, Chorwacji, Macedonii Północnej, Serbii i Grecji.

– Rumuńska gospodarka jest obecnie jedną z szybciej rozwijających się w całym regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a rynek rumuński od kilku już lat pozostaje jednym z najważniejszych pod względem rozwoju biznesu LPP. W ciągu zaledwie 2,5 roku liczba sklepów marek LPP w tym kraju podwoiła się – z 59 na koniec 2019 roku do 118 na koniec pierwszego półrocza 2022 roku. Biorąc to pod uwagę, decyzja o wynajęciu w Rumunii nowego obiektu magazynowego do obsługi sieci sprzedaży LPP była dla nas naturalnym kierunkiem. Będzie to nasz drugi obiekt magazynowy w tym kraju, dlatego jesteśmy przekonani, że znajomość rynku i lokalnych uwarunkowań pozwoli nam na wzmacnianie potencjału jako operatora logistycznego w regionie – podkreśla Sebastian Sołtys, wiceprezes LPP Logistics.

Usprawniając sukcesywnie procesy logistyczne, LPP Logistics wprowadza w swoich obiektach najnowocześniejsze rozwiązania, w tym projekty oparte na algorytmach sztucznej inteligencji.

– Operacje w nowym centrum dystrybucyjnym wspierane będą m.in. automatycznym sorterem o długości 140 m, na którym możliwe będzie sortowanie towaru aż dla 450 sklepów stacjonarnych jednocześnie. Urządzenie jest unikatowym rozwiązaniem wypracowanym przez zespół inżynierów wspólnie z holenderskim dostawcą. Dzięki zastosowanym specjalnym pneumatycznym rozdzielniom, udało się zmaksymalizować liczbę miejsc zrzutu towaru przypadających na zajmowaną powierzchnię zaprojektowanego sortera. Duża zaletą jest też bardzo cichy tryb pracy urządzenia – wyjaśnia Sebastian Sołtys.

Z kolei transport spakowanych kartonów obsługiwać będzie automatyczna linia przenośników o długości ponad 1 km i wydajności 2 tys. kartonów na godzinę. Cały system zostanie zintegrowany z urządzeniami, takimi jak m.in. maszyny składające i zaklejające kartony, aplikatory etykiet czy bramki wolumetryczne. Poza sorterem i linią przenośników, centrum zostanie wyposażone w nowoczesną flotę kilkudziesięciu wózków.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w magazynach LPP Logistics to nie tylko optymalizacja procesów zapewniająca sprawność, przejrzystość procesów oraz wysoką wydajność. Wszystkie zastosowane rozwiązania mają również stanowić wsparcie i zapewniać ergonomię dla blisko 280 pracowników operacyjnych różnych specjalizacji, którzy zatrudnieni zostaną w nowym centrum dystrybucyjnym. Proces rekrutacji do nowego obiektu rozpocznie się już w pierwszym kwartale, a zespół menadżerski otrzyma możliwość odbycia szkolenia w centrum dystrybucyjnym LPP Logistics w Polsce.

– Automatyzacja magazynu i unikatowe rozwiązania szyte na miarę potrzeb Grupy LPP to kluczowe elementy naszej strategii. Rumunia pozostaje dla nas jednym z najbardziej atrakcyjnych i dobrze skomunikowanych rynków, gdzie branża modowa ma ogromny potencjał wzrostu. Prognozy na kolejne lata związane ze sprzedażą w tym sektorze wyglądają obiecująco. Mając to na uwadze, sukcesywnie realizujemy cel, jakim jest budowanie i rozwijanie firmy zarządzającej łańcuchem dostaw w oparciu o najwyższe standardy, ukierunkowane na potrzeby klientów i ich rosnące wymagania co do oferty sprzedażowej – dodaje wiceprezes LPP Logistics.

Wybór Rumunii na lokalizację nowego obiektu magazynowego to nie tylko odpowiedź na planowane przez polską spółkę odzieżową wykorzystanie potencjału rozwoju sieci sprzedaży w regionie.

– Przy okazji budowy pierwszego zagranicznego centrum dystrybucyjnego Grupy postanowiliśmy też dokonać znaczącej zmiany trasy dostaw towarów z fabryk. Dotąd bazowaliśmy głównie na transporcie morskim i potencjale polskich portów. Całość towaru kierowana była do Polski, gdzie funkcjonują nasze dwa centra dystrybucyjne. Stąd asortyment trafiał do salonów na całym świecie oraz naszych magazynów Fulfillment Center. Usytuowanie obiektu na Południu Europy daje nam możliwość wykorzystania infrastruktury największego portu rumuńskiego Konstanca, a przez to znaczącego obniżenia kosztów i skrócenia czasu dostaw w regionie Europy Południowej poprzez zminimalizowanie tzw. ostatniej mili dzielącej salony od centrum dystrybucyjnego. A zatem jest to również zmiana mająca duży wpływ w zakresie skali oddziaływania całej naszej sieci dystrybucji na środowisko – wyjaśnia Sebastian Sołtys.

Zgodnie z przewidywaniami inwestora, centrum rozpocznie działalność operacyjną pod koniec 2023 roku. Obiekt pozwoli na magazynowanie ok. 35 mln sztuk odzieży i akcesoriów na ok. 45 tys. miejsc paletowych oraz wysyłkę 3,7 mln sztuk asortymentu tygodniowo. Obiekt dzięki zastosowaniu optymalnych rozwiązań procesowych i technologicznych będzie też pełnił rolę hub-u cross dockowego dla części dostaw z Polski.