Ponad 70% konsumentów wie, że sieci handlowe oferują marki własne. Jedna trzecia badanych je docenia – wynika z badania ARC Rynek i Opinia, zrealizowanego na zlecenie Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Respondenci lepiej oceniają te produkty własne sieci handlowych, na których wyeksponowana jest nazwa sieci.

Dostępność ulubionych marek nieobecnych w innych sklepach jest przez konsumentów wskazywana jako trzecia z najważniejszych przyczyn dokonywania zakupów w sieciach handlowych.

37% badanych jest zdania, że nie warto wydawać pieniędzy na produkty codziennego użytku znanych producentów, skoro sieci handlowe mają własne, równie dobre marki takich samych produktów.

Konsumenci ufniej podchodzą do marek producentów niż tych stworzonych przez sieci handlowe. Również postrzeganie samych produktów marek własnych bywa różne: respondenci lepiej oceniają te spośród nich, na których eksponowana jest nazwa sieci, niż te bez widocznej nazwy.

Wyraźnie widać też, że konsumenci, którzy wskazują daną sieć handlową jako miejsce najczęściej dokonywanych zakupów, mają bardziej pozytywne postawy wobec marek tej sieci niż pozostali badani konsumenci.

– Uzyskane wyniki dla ogółu badanych konsumentów potwierdzają tezę o wpływie tożsamości i reputacji właściciela marki na postawy konsumentów wobec marki. Czynnik ten znacząco różnicuje postrzeganą przez konsumentów wiarygodność marki i wywiera silny wpływ na komponent behawioralny postawy, w szczególności deklarowaną przez konsumentów skłonność do zakupu marki – komentuje prof. Teresa Taranko z Katedry Rynku, Marketingu i Jakości SGH.

Jak podkreśla dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia, pojęcie marki własnej ewoluuje. Coraz rzadziej jest ona kojarzona z gorszą jakością i nieciekawym opakowaniem. Od pewnego czasu dostępne są marki własne premium, wokół których sieci handlowe prowadzą intensywne działania marketingowe.

Badanie zostało przeprowadzone w sierpniu 2015 r. na zlecenie Katedry Rynku, Marketingu i Jakości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przez ARC Rynek i Opinia. Metoda: CAWI (ankiety online na e-panel.pl). Próba: 1017 osób w wieku 18–65 lat.