18 sierpnia 2019 r. Kancelaria Prezydenta RP poinformowała, że Prezydent podpisał ustawę o przeciwdziałaniu marnowania żywności. To bardzo ważny krok w walce z poważnym problemem społecznym i ekonomicznym. O tym, jak wielka jest jego skala świadczy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations). Według tego opracowania na świecie marnuje się 1,3 mld ton żywności rocznie, a sama Unia Europejska generuje z tego aż 88 milionów ton. Okazuje się, że taka ilość wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez kolejne 66 lat. Z kolei agencja Eurostat donosi, że w Polsce wyrzuca się 9 mln ton żywności rocznie, a firma konsultingowa Deloitte podaje, że statystyczny Polak wyrzuca 235 kg żywności rocznie, co plasuje nasz kraj na niechlubnym 5. miejscu w skali całej UE.

Ustawa podpisana przez Prezydenta nakłada na sklepy, których połowa lub większość przychodów pochodzi ze sprzedaży żywności i które zajmują powierzchnię większą niż 250 metrów kwadratowych, obowiązek nieodpłatnego przekazywania niesprzedanej żywności na rzez organizacji pozarządowych. Sklepy wyrzucające żywność będą płaciły 10 groszy za każdy kilogram wyrzucanej żywności, a za brak umowy dotyczącej nieodpłatnego przekazywania produktów spożywczych na rzecz organizacji będzie groziła kara finansowa w wysokości 5 tys. zł. Ponadto sklepy będą musiały prowadzić u siebie kampanie edukacyjno-informacyjne skierowane do konsumentów na temat racjonalnego gospodarowania żywnością.

Tyle ustawa, ale jak w jaki sposób placówki handlowe w Polsce będą mogły zastosować się do nowych przepisów? Duże sklepy, które posiadają szeroki asortyment i duży wolumen towarów będą zmuszone do zweryfikowania procesów zarządzania informacjami o towarach. Kontrola terminów przydatności produktów będzie dla części z nich dużym wyzwaniem – mówimy przecież o bieżącym sprawdzaniu i usuwaniu z półek sklepowych mnóstwa produktów żywnościowych. Takie zadanie będzie angażować szereg zasobów – począwszy od nakładów finansowych po pracę wielu osób. Będzie przy tym musiało odbywać się w szybki i wolny od błędów sposób. Jak zatem sklepy mogą poradzić sobie z tym wyzwaniem?

Pomocnym narzędziem będą nowe technologie – oferują one wyższe, niż w przypadku standardowych, papierowych sposobów dokumentacji, współczynniki niezawodności, dokładności i szybkości. Przykładem jest standard RFID (ang. Radio-Frequency IDentification) – technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych ze specjalnych etykiet do czytników. Umożliwia ona szybką i bezbłędną identyfikację indywidualnie oznaczonych towarów na odległość, bez konieczności zachowania bezpośredniej widoczności na linii etykieta – czytnik (jak to ma miejsce w przypadku kodów kreskowych). RFID to rozwiązanie, które optymalizuje przepływ informacji o towarach, pozwalając na automatyzację procesów i wyeliminowanie pomyłek w inwentaryzacji.

Przykładem narzędzia RFID przeznaczonego do walki z marnotrawieniem żywności jest rozwiązanie Checkpoint Fresh Food „ExtrACT”, służące do optymalizacji procesów zarządzania świeżymi produktami żywnościowymi. Oferuje ono wysoki poziom dokładności przy minimalnych nakładach finansowych. Umożliwia szybką inwentaryzację, dokładną identyfikację oraz lokalizację produktów z bliską lub przekroczoną datą przydatności. Dzięki niemu sklepy mają aktualny i szczegółowy obraz swojego asortymentu oraz jego właściwości, takich jak terminy ważności i daty produkcji. Placówki są w stanie precyzyjnie planować zatowarowanie, uzupełnianie asortymentu i sprzedaż, co ostatecznie przekłada się na znaczne ograniczenie ilości marnowanej żywności (nawet o 35 proc.) oraz blisko o 80 proc. skrócenie czasu pracy poświęconego na liczenie produktów.

autorka: Ewa Pytkowska, Sales Director Poland w Checkpoint Systems Polska.