Marnotrawstwo żywności to wielki problem społeczny oraz gospodarczy. Według raportu Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO; Food and Agriculture Organization of the United Nations), na świecie marnuje się 1,3 mld ton żywności rocznie, sama Unia Europejska generuje z tego aż 88 milionów ton. Okazuje się, że taka ilość wystarczyłaby na wyżywienie wszystkich mieszkańców Polski przez kolejne 66 lat. Problem związany z marnowaniem jedzenia dotyczy również naszego kraju. Według danych Eurostat, w Polsce wyrzuca się 9 mln ton żywności rocznie. Raport opublikowany przez Federację Polskich Banków Żywności potwierdza, że najwięcej odpadów produkują konsumenci (53 proc.) oraz przetwórcy (19 proc) .

Według Tesco Polska, marnowanie jedzenia to ,,każda żywność, w tym jej niejadalne części, usunięta z łańcucha dostaw, celem odzyskania lub wyrzucenia (w tym kompostowanie, uprawy zaorane/niezebrane, podlegające beztlenowemu rozkładowi, produkcja energii, kogeneracja, spopielanie, odprowadzanie do kanalizacji, na wysypiska lub zrzucenie do morza). Zawiera zarówno żywność nadającą się, jak i nienadającą się do spożycia przez ludzi. (…)”. Marnowaniem jedzenia można więc określić każdą utraconą ilość produktów spożywczych na każdym etapie łańcucha dostaw pomiędzy producentem a konsumentem. Straty mogą być więc spowodowane np. działalnością szkodników, a także przeładunkiem, nieodpowiednim przechowywaniem produktów czy ich złym zabezpieczeniem podczas transportu.

W branży handlowej coraz wyraźniej widać zmieniające się podejście sklepów do problemu wyrzucania jedzenia nadającego się do spożycia. W dużych dyskontach spożywczych możemy zaobserwować stoiska z przecenioną żywnością z bliskim terminem ważności. Sprzedawcy starają się również ograniczać sprzedaż pakowanych warzyw i owoców na rzecz tych leżących luzem – dzięki temu konsument może dopasować ilość potrzebnych mu produktów, co znacznie ogranicza ich marnotrawstwo. Co ciekawe, sklepy coraz intensywniej promują ,,brzydszą” żywność, np. niemiecka sieć supermarketów wydała specjalną linię produktów ,,Naturally Imperfect”, w których konsumenci zachęcani są do wybierania niekształtnych produktów. Wynika to z faktu, iż najczęściej konsumenci kierują się bodźcem wizualnym i wybierają ładne owoce i warzywa, na skutek czego większość ,,nietypowych” produktów zostaje wyrzucona, mimo, że jak najbardziej nadaje się do spożycia.

Wraz ze wzrostem świadomości skali problemu marnowania żywności podejmowane są konkretne działania mające na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Różne sektory rynkowe, w tym branża handlu detalicznego, wykorzystują w tym celu nowoczesne technologie. Przykładem może być RFID (ang. Radio-frequency identification) – technologia, która wykorzystuje fale radiowe do przesyłania danych ze specjalnych etykiet do czytników. Umożliwia ona szybką i bezbłędną identyfikację oznaczonych towarów na odległość, bez konieczności zachowania bezpośredniej widoczności na linii etykieta – czytnik (jak to ma miejsce w przypadku kodów kreskowych). RFID to rozwiązanie, które optymalizuje przepływ informacji o towarach, pozwalając na automatyzację procesów i wyeliminowanie pomyłek w inwentaryzacji. Przed wyjątkowo trudnym wyzwaniem stoją sklepy oferujące świeżą żywność, które szczególnie muszą kontrolować terminy przydatności produktów.

Grupa rozwiązań RFID pod nazwą Checkpoint Fresh Food „ExtrACT” to narzędzia, które pomagają zoptymalizować proces zarządzania świeżymi produktami. Oferują one wysoki poziom dokładności przy minimalnych nakładach finansowych. Co to oznacza w praktyce? Wykorzystanie tej technologii umożliwia szybką inwentaryzację, dokładną identyfikację oraz lokalizację produktów z bliską lub przekroczoną datą przydatności. Dzięki niej sklepy mają aktualny i szczegółowy obraz swojego asortymentu oraz jego właściwości, takich jak terminy ważności i daty produkcji. Sklepy są w stanie precyzyjnie planować zatowarowanie, uzupełnianie asortymentu i sprzedaż, co ostatecznie przekłada się na znaczne ograniczenie ilości marnowanej żywności (nawet o 35 proc) oraz blisko o 80 proc. skrócenie czasu pracy poświęconego na liczenie produktów. Oprócz zmniejszenia ilości wyrzucanego jedzenia, ExtrACT usprawnia aktywne zarządzanie zapasami w sklepie, co pozwala personelowi poświęcać więcej czasu na obsługę klienta. Bezpośredni kontakt z kupującymi oraz gwarancja świeżych produktów przyczyniają się do poprawy doświadczeń zakupowych, co znacząco wpływa na budowanie zaufania klientów do sklepu i pozwala osiągać nawet 7 proc. wzrostu sprzedaży.

Wypowiedzi udziela: Ewa Pytkowska, Sales Director Poland w Checkpoint Systems Polska.