Wiadomości SMS już od wielu lat wykorzystywane są jako skuteczny kanał komunikacji zarówno na linii firma-klient, jak i firma-pracownik. Mimo że technologia stojąca za SMS-ami nie zmienia się znacząco od czasów jej powstania w latach 90., to z roku na rok ewoluują platformy do masowej wysyłki komunikatów, które udostępniają coraz więcej funkcji i integracji z nowoczesnymi systemami.

Szacuje się, że ponad 20% masowych wysyłek jest realizowanych przez firmy z sektora IT. Branże, które najczęściej korzystają z masowej wysyłki SMS-ów, to właśnie firmy IT (integratorzy, dostawcy platform IT, systemów – przykładowo Twitter, Uber, Steam), korporacje, e-administracja (ponad 600 urzędów w Polsce, szpitale, jednostki samorządowe), handel (e-commerce, retail), turystyka (hotele, restauracje, catering), logistyka/spedycja/transport (komunikacja miejska, taxi, kurierzy, poczta), edukacja, prywatna medycyna, agencje marketingowe i reklamowe, dostawcy usług (energetyka, komunikacja, finanse), czy w końcu startupy.

O ile wysyłka wiadomości P2P utrzymuje się w ostatnich latach na podobnym poziomie, to wysyłki B2C (firma do użytkownika) z roku na rok mają się coraz lepiej. Jak pokazują dane firmy SMSAPI.pl, platformy do masowej wysyłki SMS, w roku 2015 w systemie zarejestrowanych było 31 000 użytkowników, którzy łącznie wysłali ponad 300 milionów wiadomości tekstowych. Dla porównania w roku 2014 łączna ilość użytkowników wynosiła 18 000 – oznacza to wzrost rzędu 182%.

Około 11% SMS-ów wysyłanych z platformy SMSApi w roku 2015 miało polskie znaki. Wynikało to przede wszystkim z faktu, że jeden SMS, w którym pojawiają się znaki diakrytyczne może mieć długość 70 znaków zamiast 160. Dla twórców treści najważniejsze było zawarcie jak największej ilości informacji i przejrzystość przekazu, co możliwe było do osiągnięcia nawet z pominięciem polskich znaków.

Stosunkowo równo rozkładają się siły poszczególnych operatorów sieci w masowej wysyłce SMS-ów platformy. Najwięcej wiadomości tekstowych wysyłano do Orange (29%), a następnie do sieci Plus (26%), Play (24%) i T-Mobile (21%).

Wprowadzanie kolejnych funkcjonalności w platformie do masowej wysyłki SMS-ów pozwala dodatkowo zwiększyć atrakcyjność przekazu. Daje to również możliwość stosowania tego typ komunikacji w niezagospodarowanych dotąd dziedzinach.

Coraz wyższy poziom świadomości technologii sprawia, że firmy decydują się na wdrożenie komunikacji SMS w postaci powiadomień o statusie realizacji zamówienia, terminie zapłaty, planowanej wizycie, informacji o rabatach, promocjach, ciekawych ofertach. Wzrasta także liczba SMS-ów wysyłanych w ramach kampanii marketingowych, np. w momencie wprowadzenia ciekawej oferty dla stałych klientów. Rozwiązania z zakresu komunikacji SMS umożliwiają budowanie dobrych relacji z klientami, pozwalają na znaczne zaoszczędzenie czasu i zasobów ludzkich, a w efekcie prowadzą do zmniejszenia kosztów i lepszego rozwoju biznesu.