Mastercard wraz z Octet Europe uruchomił nową platformę handlową dla firm z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym z Polski. Rozwiązanie Mastercard Trade Solution w połączeniu z technologią Octet Europe pomoże MŚP rozwijać działalność dzięki znalezieniu zaufanych, międzynarodowych partnerów handlowych. Każda transakcja biznesowa na platformie będzie zarządzana w bezpieczny i wydajny sposób, a nowa inicjatywa ułatwi handel krajowy i transgraniczny poprzez budowanie łańcucha wartości, zapewnienie bezpieczeństwa płatności, zarządzanie przepływem pieniężnym i uproszczenie obsługi back-office.

Sektor MŚP jest fundamentalną częścią każdej gospodarki, tworząc w większości krajów 2/3 wszystkich miejsc pracy. Rozwój handlu międzynarodowego jest kluczowym czynnikiem wpływającym na wydajność i konkurencyjność wielu małych i średnich firm. Pomimo ich newralgicznej roli wciąż są niedostatecznie reprezentowane na arenie międzynarodowej: eksport jest częścią działalności tylko 1/4 europejskich MŚP. Mastercard i Octet Europe wspólnie oferują im pomoc w ekspansji na rynki zagraniczne i pełnym wykorzystaniu potencjału, w sposób dostosowany do ich indywidualnych potrzeb.

Rozwiązanie Mastercard Trade Solution uwzględnia najnowocześniejszą, opartą na chmurze platformę handlu B2B firmy Octet Europe, która starannie weryfikuje każde przedsiębiorstwo w sieci. W celu zminimalizowania ryzyka dla wszystkich członków sieci, każdy uczestnik transakcji na platformie Octet jest kompleksowo sprawdzany w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, jak również przechodzi przez procedurę KYC („poznaj swojego klienta”) oraz jest weryfikowany pod kątem nałożonych sankcji gospodarczych. Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa małym i średnim firmom, które szukają partnerów handlowych za granicą i chcą wejść na nowe rynki.

Dodatkowym wyzwaniem dla sektora MŚP jest dostęp do finansowania, niezbędnego przy wdrażaniu nowych rozwiązań. Nowa platforma umożliwia pokonanie tego wyzwania zachęcając do korzystania z posiadanych już kart płatniczych Mastercard jako zaawansowanych narzędzi do zarządzania przepływem pieniężnym i płacenia dostawcom. W ten sposób firmy mogą rozwijać swoją działalność, mając zarazem do dyspozycji atrakcyjne korzyści związane z kartami, a także możliwość zbierania punktów lojalnościowych. Na nowej platformie technologia Mastercard jest wykorzystywana do świadczenia usług płatniczych, a także gwarantuje większą elastyczność w zakresie wyboru preferowanej metody płatności. W praktyce oznacza to, że kupujący mogą za towar zapłacić kartą, nawet jeśli dostawca nie przetwarza tego typu płatności. Jednocześnie sprzedawcy mogą przyjmować płatność na swoje konto bankowe, niezależnie od metody płatności wybranej przez nabywcę. Taka elastyczność umożliwia firmom przeprowadzanie transakcji w preferowany przez nie sposób oraz efektywniejsze i wygodniejsze zarządzanie finansami.

Platforma pomaga również właścicielom małych firm w zarządzaniu i upraszczaniu zadań, pozwalając na śledzenie, weryfikację i autoryzację każdego etapu transakcji biznesowej oraz rozliczanie firmowych zakupów za pomocą kart (debetowych lub kredytowych), w pełni transparentny sposób, z możliwością podglądu całej uzupełniającej dokumentacji handlowej.

„Właściciele małych firm często muszą liczyć się z wieloma wydatkami na szczegółową weryfikację kontrahentów w łańcuchu dostaw, zwłaszcza w przypadku dostawców zagranicznych. Może to ograniczać ich chęci i możliwości rozwoju działalności na rynku międzynarodowym. Mastercard Trade Solution z technologią firmy Octet pomaga kluczowemu sektorowi MŚP rozwijać się na rynku globalnym i pozwala wykorzystać jego potencjał w oparciu o elastyczność, zaufanie i poczucie bezpieczeństwa. Mastercard dokłada wszelkich starań, aby pozostać preferowanym partnerem przedsiębiorstw każdej wielkości i wspólnie napędzać gospodarkę” – mówi Milan Gauder, wiceprezes ds. produktów i innowacji w Mastercard Europe.

„Ogromnie się cieszymy z możliwości współpracy z Mastercard. Widzimy olbrzymi potencjał w udostępnieniu naszego unikalnego rozwiązania dla MŚP w całej Europie za pośrednictwem ich rozległej sieci partnerów. To wielka szansa na zwiększenie popularności kart firmowych w handlu, co znacznie wesprze małe firmy i podkreśli ich rolę w podtrzymaniu globalnych łańcuchów dostaw” – dodaje Margrith Lutschg-Emmenegger, CEO i współzałożycielka Octet Europe.