Mastercard zapowiedział otwarcie swojego pierwszego europejskiego Centrum Cyberbezpieczeństwa. Będzie to nowoczesny obiekt, wspierający współpracę podmiotów z sektora publicznego i prywatnego oraz organów regulacyjnych w celu zwiększania odporności przedsiębiorstw z całej Europy na cyberzagrożenia.

Centrum będzie się mieścić w europejskiej siedzibie Mastercard w Waterloo, w Belgii. Będzie to pierwszy tego typu obiekt, w jaki firma inwestuje poza Ameryką Północną. Nowe centrum wpisuje się w zobowiązanie Mastercard do zwalczania zagrożeń, na które narażony jest europejski ekosystem płatniczy, w tym instytucje finansowe i firmy fintech. Obiekt będzie funkcjonować jako scentralizowany ośrodek cyberbezpieczeństwa na cały region oraz skupiać w jednym miejscu pracowników Mastercard z różnych części świata.

Centrum będzie współpracować z krajowymi ośrodkami ds. cyberbezpieczeństwa, organizacjami branżowymi, organami ścigania i bankami centralnymi, m.in. z ECRB, ECCFI, Europolem, FS-ISAC, Interpolem, Narodowym Bankiem Belgii, brytyjską Narodową Agencją ds. Przestępczości (NCA) oraz brytyjską agencją NCSC. Centrum Cyberbezpieczeństwa Mastercard będzie pomagać we wprowadzaniu lepszych praktyk w zakresie zapobiegania oraz zwalczania międzynarodowej cyberprzestępczości i innych zagrożeń dla bezpieczeństwa. Obiekt będzie skupiać ekspertów zarówno z dziedziny cyberzabezpieczeń, jak i zabezpieczeń fizycznych.

„Branża finansowa zawsze będzie ulubionym celem hakerów z uwagi na olbrzymie zasoby danych o klientach i danych uwierzytelniających, jakimi zarządza. Nasze europejskie Centrum Cyberbezpieczeństwa usprawni współpracę między najważniejszymi organizacjami oraz zapewni przedsiębiorstwom i ich klientom poczucie bezpieczeństwa podczas udostępniania danych online” — powiedział Javier Perez, prezes Mastercard na Europę.

Centrum Cyberbezpieczeństwa znacząco usprawni komunikację wewnętrzną w zespołach Mastercard, jak również komunikację zewnętrzną z klientami i innymi partnerami. To z kolei pozwoli skrócić czas reakcji i zwiększyć efektywność działania podczas wydarzeń globalnych, klęsk żywiołowych oraz naruszeń bezpieczeństwa czy zakłóceń w działaniu cyfrowych usług, jak również zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych. Centrum umożliwi firmie Mastercard np. ścisłą współpracę z organami ścigania i klientami biznesowymi w regionie, w celu szybszego udostępniania danych analitycznych oraz prowadzenia skoordynowanej walki z cyberprzestępczością. Ośrodek w Waterloo pomoże również europejskim regulatorom i prawodawcom w pogłębianiu wiedzy i dzieleniu się najlepszymi praktykami.

„Bezpieczeństwo i ochrona danych naszych klientów to kwestia zasadnicza. Oszuści i hakerzy nie znają granic, więc zagrożenia mogą nadejść z każdej strony świata. Jedynie wspólne działania wszystkich graczy pozwolą zwiększyć odporność europejskich przedsiębiorstw na cyberzagrożenia. Nowe centrum pozwoli zaangażować nasze globalne zasoby i partnerów, abyśmy wspólnie mogli stale udoskonalać nasze standardy bezpieczeństwa” — powiedział Perez.
Mastercard działa w ponad 210 krajach i terytoriach, zapewniając ochronę danych konsumentów i posiadaczy kart niezależnie od lokalizacji. Nowe Centrum Cyberbezpieczeństwa to kolejny krok potwierdzający zaangażowanie firmy na rynku europejskim. Mastercard uruchomi tymczasowe centrum tej wiosny, a oficjalne otwarcie obiektu zaplanowano na rok 2021.