Technologia i dane zmieniają sposoby interakcji pomiędzy konsumentami i firmami, w wyniku czego pojawia się potrzeba szybszego wprowadzania nowych idei na rynek. Właściwa współpraca partnerska dużych przedsiębiorstw ze startupami umożliwia tym ostatnim szybsze upowszechnianie ich nowatorskich rozwiązań.

Program MasterCard Start Path Global ma dokładnie taki cel. Właśnie ogłoszono nabór do jego najnowszej edycji. Od 2014 r. ze Start Path skorzystało ponad 60 startupów, które otrzymały różnego rodzaju wsparcie, w postaci pomocy operacyjnej, doradztwa i inwestycji, mające na celu opracowywanie rozwiązań komercyjnych nowej generacji.

Polskim startupom szlak do udziału w programie MasterCard przetarła  warszawska firma ZenCard, platforma marketingu transakcyjnego, która zakwalifikowała się do pierwszej edycji Start Path Global. Teraz przed kolejnymi polskimi przedsiębiorcami otwiera się możliwość bliskiej współpracy z tym globalnym potentatem w obszarze elektronicznych płatności.

Program Start Path odniósł w Europie sukces – w ramach projektu MasterCard prowadzi ścisłą współpracę z takimi europejskimi startupami, jak m.in.: Rainbird, dopay, Invoice Sharing czy Universal Basket.

Potencjał programu Start Path dobrze obrazuje przykład brytyjskiej firmy Rainbird, która przystąpiła do niego w 2015 r. Opracowuje ona dla MasterCard narzędzie doradztwa handlowego oparte na technologii sztucznej inteligencji. Oprogramowanie to nie tylko przechwytuje oraz odpowiednio koduje wiedzę i doświadczenie zgromadzone przez dział sprzedaży, lecz przede wszystkim potrafi uczyć się na podstawie doświadczenia. Ma to na celu stałe zwiększanie efektywności zespołów handlowych współpracujących z bankami w zakresie programów lojalnościowych i innych korzyści dla konsumentów związanych z używaniem kart płatniczych. W listopadzie ub. r. firma Rainbird została wybrana do udziału w Start Path. Dzięki temu zyskała nowe możliwości biznesowe w postaci współpracy z działem sprzedaży MasterCard, jak również dostępu do partnerów handlowych organizacji i „szytych na miarę” porad udzielanych przez jej licznych ekspertów.

W każdym kwartale odbywa się nabór startupów do udziału w kolejnym kursie programu MasterCard Start Path, który trwa 6 miesięcy. Obecnie przyjmowane są zgłoszenia do kolejnej edycji, a termin składania wniosków upływa 21 marca br.

Jak złożyć wniosek o udział w programie Start Path Global?
1.    MasterCard zaprasza zainteresowane firmy do składania aplikacji pod adresem www.f6s.com/mastercardstartpathglobal2016 w terminie do poniedziałku 21 marca br., do godz. 18:00 czasu polskiego.
2.    Wnioskodawcy otrzymają mailowe potwierdzenie złożenia wniosku.
o    W niektórych przypadkach zespół programu może skontaktować się z wnioskodawcą w celu dokładniejszego omówienia wniosku.
3.    Zespół Start Path zaprosi 20 kandydujących firm na dzień prezentacji (Pitch Day), który odbędzie się w dn. 11-12 maja br.
o    Pitch Day będzie okazją nie tylko do zaprezentowania swojej kandydatury, ale także do spotkania się z partnerami programu reprezentującymi największe, międzynarodowe marki.
4.    Osiem spośród kandydujących firm otrzyma ofertę uczestnictwa w programie.
5.    Program rozpocznie się od tygodnia intensywnego wprowadzenia (immersion week) w czerwcu 2016 r.

MasterCard zaprasza wszystkie podmioty zainteresowane konkursem do udziału w sesjach informacyjnych dotyczących procedury składania wniosków. Obie odbędą się  16 marca br. (środa): o godz. 10:00 i 18:00 polskiego czasu. Chętni mogą się zarejestrować na stronie: http://www.startpathglobal.youcanbook.me.