Mastercard poinformował o uruchomieniu inicjatywy Accelerate, której celem jest pomoc szybko rozwijającej się branży FinTech w zwiększeniu skali działalności. Wsparcie Mastercard dla ambitnych przedsiębiorstw z tego sektora będzie dopasowane do ich potrzeb i obejmie dostęp do analiz, narzędzi, technologii i inwestycji sprzyjających innowacyjności. Platforma Accelerate będzie działać równolegle z odnoszącym sukcesy programem Start Path. Nowa inicjatywa Mastercard zwiększa i rozszerza zaangażowanie firmy we wspieranie społeczności FinTech, w tym banków cyfrowych nowej generacji.

Oferta dla uczestników programu Accelerate obejmuje m.in. dostęp do praktycznej wiedzy oraz możliwość korzystania z zasobów Mastercard w obszarze przetwarzania danych. Dedykowani specjaliści firmy pomogą firmom FinTech uzyskać niezbędne do ekspansji na wielu rynkach licencje, a doradcy Mastercard Advisors będą służyć im analizami, opartą na danych wiedzą, a także wsparciem wykonawczym. Uczestnikom Accelerate Mastercard zaoferuje pomoże również pozyskać finansowanie strategiczne, a tym na wczesnym etapie rozwoju spełnić wymogi w zakresie wymaganych poręczeń. Wszystkie te formy wsparcia są przygotowane z myślą o przyspieszeniu rozwoju działalności firm FinTech i ich rynkowej ekspansji.

Mastercard od wielu lat towarzyszy branży FinTech jako partner pionierskich przedsiębiorstw, które od tamtego czasu stały się markami globalnymi. Obecnie firma w samej Europie współpracuje z ponad 30  cyfrowymi bankami, wśród których znajdują się zarówno nowe podmioty, jak i przedsiębiorstwa o ugruntowanej już pozycji rynkowej. Ponadto, w Polsce Mastercard jest partnerem strategicznym platformy współpracy korporacji i startupów The Heart, w tym ścieżki tematycznej FinTech. Badania Mastercard dowodzą jednoznacznie, że konsumenci korzystają z bankowości cyfrowej coraz częściej i mają przy tym większe oczekiwania wobec dostawców usług finansowych. Przed ambitnymi bankami cyfrowymi i firmami FinTech niewątpliwie otwierają się nowe szanse, a Mastercard jest gotowy pomagać im w ich wykorzystaniu.