Medallia nawiązała współpracę z firmą Schneider Electric, aby zmodernizować proces zbierania, mierzenia i zarządzania satysfakcją klientów. Koncentrując się na uwagach odbiorców, Schneider Electric wdrożył innowacyjne sposoby wspierania działań związanych z ich obsługą oraz satysfakcją poprzez zmianę sposobu postrzegania podróży klienta.

Schneider Electric jest skoncentrowany na potrzebach klientów. Firma, chcąc realizować swoją misję, umożliwia pracownikom wgląd w spersonalizowane spostrzeżenia kontrahentów w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy mogą pracować nad poprawą doświadczeń klientów.

„Wierzymy, że proces budowy organizacji skoncentrowanej na kliencie zaczyna się od pracowników” – powiedział Agustin Lopez Diaz, SVP Global Customer Satisfaction & Quality w Schneider Electric. „Możemy teraz zapewnić naszemu zespołowi spersonalizowane spostrzeżenia i umożliwić każdemu z nich wizualizację istotnych wyników dotyczących zakresu pracy. Mając jasny przewodnik po tym, czego chcą klienci, nasi pracownicy są w stanie poprawić ich doświadczenia” – dodaje.

Z pomocą firmy Medallia – Schneider Electric uzyskał holistyczny wgląd w doświadczenia kontrahentów, co pozwoliło zespołom na identyfikację ich potrzeb i sprawne działanie. Usprawnienia widoczne w tej firmie obejmują uzyskanie holistycznego widoku każdej podróży klienta, która dotyczy interakcji we wszystkich punktach styku. W ramach współpracy wdrożono kompleksowy program szkoleniowy pracowników w celu lepszego zrozumienia oczekiwań kupujących, co ma wpływ na szybkie zamykanie pętli na tematy poruszane przez klientów.

„Spostrzeżenia i działania są kluczowe z perspektywy organizacji, która chce realnie poprawić doświadczenie klienta” – powiedział Leslie Stretch, dyrektor generalny w Medallia. „Schneider Electric wyraźnie nadał priorytet zrozumieniu potrzeb swoich klientów i podjęciu działań w celu poprawy ich doświadczeń, jednocześnie upoważniając swoich pracowników do wsłuchania się w ich głos. Jako innowator w tym obszarze – jesteśmy podekscytowani, że możemy obserwować, jak Schneider Electric kontynuuje działania CX” – dodaje Leslie Stretch.