Kurt DelBene, prezes działu Microsoft Office ogłosił, że już miliard ludzi na całym świecie używa pakietu Microsoft Office. Siłą napędową tego wzrostu był Office 2010, najbardziej popularna wersja pakietu Office w historii.

Na całym świecie w każdej sekundzie ktoś kupuje pakiet Office 2010. DelBene ogłosił także nowe inwestycje dotyczące partnerów oferujących produkt Office 365 mające na celu prostszy i bardziej efektywny model sprzedaży generujący większe zyski partnerów.