Marka Cheetos aktywnie angażuje się w pomoc zwierzętom – w ramach akcji „Karmimy Psiaki” realizowanej we współpracy z Fundacją Sarigato, Cheetos chce napełnić karmą MILION MISEK dla psiaków i kociaków ze schronisk. Do pomocy Cheetos zachęca konsumentów, którzy mogą wziąć udział w akcji wpisując kody z promocyjnych paczek do chatbota Cheetos w aplikacji Messenger, podejmując wyzwania w chatbocie lub na Instagramie. Akcja potrwa do końca czerwca 2021 roku lub do zrealizowania założonego celu pomocowego.

Marka Cheetos połączyła siły z Fundacją Sarigato, która jest autorem akcji „Karmimy Psiaki”, aby pod hasłem Napełnijmy MILION MISEK zebrać karmę dla potrzebujących zwierząt ze schronisk. Poprzez akcję firma PepsiCo, do której należy marka Cheetos, zwraca uwagę konsumentów na problem bezdomności i niedożywienia zwierząt oraz zachęca fanów marki do pomagania zwierzętom ze schronisk. W ten sposób akcja „Cheetos pomaga zwierzakom” łączy działania CSR z działaniami angażującymi konsumentów.

–Gdy tworzyliśmy tę akcję zależało nam na tym, aby połączyć wyjątkowy cel z zabawą, tak charakterystyczną dla naszej marki. W efekcie naszej akcji chcemy przekazać tyle karmy, aby wypełnić milion misek dla zwierząt, które trafiły do schronisk – powiedziała Karina Bielecka, młodszy kierownik marki Cheetos. – Konsumenci, którzy wezmą udział w naszej inicjatywie mogą pomagać na różne sposoby, na przykład poprzez wpisanie kodu z promocyjnych opakowań Cheetos do chatbota na profilu marki w aplikacji Messenger lub wzięcie udziału w specjalnych wyzwaniach stawianych przez bota, o zachęcających do zabawy nazwach: „Fota dla psa i kota”, „Wideo napełnianiec”, czy „Gra pełna micha”. Mechanizm pomagania jest prosty: 1 wpisany kod napełnia 1 miskę, a 1 wyzwanie napełnia 5 misek – dodała Karina Bielecka.

Milion misek to znaczące wyzwanie, które wymaga prostych i czytelnych dla użytkownika rozwiązań komunikacyjnych oraz technologicznych. Dlatego centrum akcji zostało osadzone w chatbocie Cheetos w aplikacji Messenger, dzięki czemu użytkownik zostanie sprawnie przeprowadzony przez jej mechanikę. Poza chatbotem informacje o akcji można znaleźć także na Cheetos.pl oraz w innych mediach, w których pojawiać się będzie promocja przedsięwzięcia.

– Jesteśmy ekspertami od pomagania, odpowiadając za selekcję i weryfikację beneficjentów, a także koordynując proces przekazywania pomocy do schronisk – powiedziała Iwona Duda, prezeska Fundacji Sarigato. – Dodatkowo wspieramy promocyjnie akcję „Cheetos pomaga zwierzakom” na naszych kanałach oraz poprzez wysyłkę mailingów, a kreacje przygotowuje nam jak zawsze Grupa Sarigato – dodała Iwona Duda.

Akcja „Cheetos pomaga zwierzakom” pod hasłem Napełnijmy MILION MISEK potrwa do 30 czerwca 2021 roku lub do zrealizowania celu pomocowego.

Wsparcie akcji w mediach

Na potrzeby akcji „Cheetos pomaga zwierzakom” zapewnione zostało szerokie wsparcie w mediach – informacje o inicjatywie można znaleźć w telewizji, prasie, w punktach sprzedaży, a przede wszystkim w mediach społecznościowych, gdzie wsparcie zapewniają wybrani influencerzy, w tym Martyna Zbirańska (Pysia), Dominik Rupiński, Twins Style oraz inni, którym bliskie jest dobro zwierząt.

Za obsługę mediową odpowiada Media Direction OMD, który współpracuje z marką Cheetos już kolejny raz. Wcześniejsze realizacje obejmowały m.in. takie projekty jak współpraca przy kampanii przedstawiającej nowy smak chrupek z oferty Cheetos – Cheetos Orzech, a także kampanii promocyjnej „Loteria Cheetos”

Za koncepcję i obsługę akcji „Cheetos pomaga zwierzakom” odpowiada agencja Przestrzeń, która już wcześniej realizowała kampanie na kilkadziesiąt europejskich rynków dla marek Lay’s, Lay’s Oven Baked oraz Lay’s MAXX.

Agencja Wandlee jest odpowiedzialna za przygotowanie chatbota.

Za komunikację w mediach odpowiada Questia Communications Management Consultants.