Jak wynika z opublikowanych dziś przez organizację Visa Europe wyników badań dotyczących akceptacji nowych rozwiązań płatniczych, bieżący rok przyniesie upowszechnienie mobilnych terminali płatniczych (mPOS) wśród małych i średnich przedsiębiorstw w Europie. Proces ten będą stymulować zmiany w podejściu małych firm do przyjmowania płatności kartami w miarę zapoznawania się z rozwiązaniem mPOS.

Wyniki badania przeprowadzonego wśród 2 tys. MŚP we Francji, w Niemczech, Polsce, Wielkiej Brytanii i we Włoszech potwierdzają, że zmiany takie rzeczywiście mają miejsce. Głównym ich powodem jest właśnie przekonanie się o potencjale, jaki niosą za sobą systemy mobilnej akceptacji płatności. Przedsiębiorcy początkowo sceptyczni wobec terminali mPOS — przekonani, że ich firmy są na to za małe, lub że rozwiązania takie są zbyt kosztowne i skomplikowane — bardzo szybko zmieniali zdanie po prezentacji działania urządzenia mPOS, zapoznaniu się z możliwościami tej technologii i korzyściami, jakie za sobą niesie.

Niewielkich rozmiarów mobilny czytnik kart mPOS umożliwia – w sposób wygodny i efektywny kosztowo – przekształcenie smartfona bądź tabletu w bezpieczny terminal płatniczy. Dzięki temu otrzymujemy przenośny terminal do akceptacji płatności kartami, który jest łatwy w użyciu na stoiskach na imprezach masowych (np. festiwalach), przy dostawie towaru do domu, itp. Tym samym nowa technologia ułatwia rozpoczęcie akceptacji kart małym firmom i mikroprzedsiębiorcom, którzy do tej pory nie przyjmowali płatności kartami Visa.

Najważniejsze wyniki badania:

  • Ponad jedna czwarta badanych małych i średnich przedsiębiorstw wyraziła zainteresowanie wprowadzeniem rozwiązania mPOS w ciągu najbliższych 6 miesięcy;
  • Łatwość korzystania z terminalu mPOS była wymieniana jako wyjątkowa zaleta przez większość drobnych przedsiębiorców biorących udział w badaniu (74% we Francji, 73% w Niemczech, 63% w Wielkiej Brytanii i w Polsce oraz 59% we Włoszech)
  • Za najważniejszą cechę rozwiązania uznano bezpieczeństwo, obok zgodności ze standardami sektora płatności oraz możliwością akceptacji wszystkich najważniejszych rodzajów kart;
  • Niemal połowa badanych z Niemiec była przekonana, że rozwiązanie mPOS zwiększy ich obroty, ponieważ klient będzie mógł wydać więcej, nie będąc ograniczonym kwotą gotówki, jaką ma przy sobie w czasie zakupu;
  • 45% drobnych przedsiębiorców we Włoszech uważało, że dzięki mPOS poprawią swoją płynność finansową, ponieważ szybciej otrzymają zapłatę.