Criteo, firma technologiczna zajmująca się marketingiem efektywnościowym, opublikowała raport Q2 2015 State of Mobile Commerce, z którego wynika, że aplikacje mobilne generują niemal 50%  transakcji w przypadku największych graczy eCommerce, którzy  zdecydowali, że głównym kanałem sprzedaży będą właśnie aplikacje, ze względu na zdecydowanie wyższe konwersje w porównaniu z przeglądarkami zarówno mobilnymi jak i na desktopie. Co więcej,  ponad 40% transakcji jest wykonywanych z wykorzystaniem więcej niż jednego urządzenia; smartfony, komputery oraz tablety są używane w różnych kombinacjach w celu sprawdzenia produktu i finalnego dokonania transakcji.

„Proces zakupowy stał się dziś bardziej złożony, ponieważ klienci nie korzystają już z jednego urządzenia w celu dokonania zakupu” – powiedział Jonathan Wolf, Chief Product Officer w Criteo. „Wykorzystywanie aplikacji i identyfikowanie klientów na różnych urządzeniach jest kluczem do efektywnej sprzedaży na rynku e-commerce w zmieniającej się rzeczywistości.”

Dane zawarte w raporcie Q2 2015 State of Mobile Commerce są oparte na analizie 1,4 mld unikalnych transakcji wygenerowanych przez Criteo na łączną kwotę ponad 160 miliardów dolarów rocznej, globalnej sprzedaży. Dodatkowo, z raportu wynika, że:

•    Ilość ruchu mobile rośnie znacząco:  w USA transakcje mobilne stanowią obecnie ponad 30 % wszystkich transakcji e-commerce, a oczekuje się, że do końca roku osiągną 33% w USA i 40 % w skali globalnej. Wśród najbardziej popularnych kategorii eCommerce są: moda, towary luksusowe i podróże; w ich przypadku jedna na trzy transakcje jest generowana na urządzeniach mobilnych.
•    Optymalizacja lub biznesowy krach: Strony zbudowane w modelu responsywnym generują ponad dwukrotnie wyższy współczynnik konwersji (3,4 %) niż strony niezoptymalizowane pod urządzenia mobilne (współczynnik konwersji na poziomie 1,6 %)

Według danych Criteo z rynku polskiego udział urządzeń mobilnych w zakupach eCommerce wygląda następująco: smartfon 7.5% (Android 5.3%, iPhone 2.0%), tablet 7.1% (Android 3.0%, iPad 4.1%), desktop 85.4%

„Popularyzacja urządzeń mobilnych jest dziś najsilniejszym trendem zarówno w handlu eCommerce jak i w reklamie. Tempo tych zmian w skali globalnej jest wręcz niewiarygodne” – stwierdził Wolf.  „Zdolność marketerów do wykorzystania nowych technologii, w celu zidentyfikowania oraz dotarcia do klientów w każdym miejscu staje się kluczowa, ponieważ większość z dokonywanych przez nich transakcji odbędzie się na kilku urządzeniach.”

Pełen raport Q2 2015 State Of Mobile Commerce jest dostępny pod adresem: http://www.criteo.com/resources/mobile-commerce-report/