Motorola Solutions zaprezentowała nowe, ekonomiczne i łatwe we wdrożeniu produkty z oferty rozwiązań bezprzewodowych sieci lokalnej (WLAN).

Kontroler bezprzewodowy VX 9000 to jedno z najbardziej skalowalnych, chmurowych rozwiązań WLAN na rynku. Jeden zwirtualizowany programowy kontroler VX9000 może obsługiwać do nawet 25 tysięcy punktów dostępowych i działać na wielu różnych urządzeniach.

Kolejną nowością w ofercie jest kontroler NX 7500, sprzętowa platforma wielousługowa, zaprojektowana z myślą o firmach średniej wielkości oraz środowiskach kampusowych, i pozwalająca kompleksowo zarządzać ponad dwoma tysiącami punktów dostępowych. NX 7500, wykorzystujący system WiNG 5, zapewnia optymalną wydajność, szybkość i przepustowość sieci radiowej, przekazując każdą transmisję najszybszą i najbardziej efektywną trasą.

Kolejnym zaprezentowanym urządzeniem jest EX 3500. To ekonomiczne i autonomiczne rozwiązanie oferuje funkcje przewodowego przełącznika dostępowego z możliwością scentralizowanego zarządzania oraz ustandaryzowanych zasad dostępu do sieci bezprzewodowej i przewodowej. EX 3500 zapewnia firmom zunifikowany dostęp bezprzewodowy w ich odległych lokalizacjach: oddziałach i filiach. Motorola zapowiedziała także uzupełnienie swojego rozwiązania AirDefense o funkcję wykrywania podejrzanych urządzeń Bluetooth®.  Monitorowanie Bluetooth w AirDefense to jedyne na świecie rozwiązanie, które umożliwia detalistom wykrywanie skimmerów (urządzeń do przechwytywania informacji z kart płatniczych) wykorzystujących łączność Bluetooth.