Od początku lipca 2014 obowiązywać zaczęły nowe, niższe stawki opłat interchange przy płatnościach kartami. Na zmianach najbardziej zyskają sprzedawcy internetowi.

Obniżenie skali interchange niesie znaczące zmiany dla sklepów internetowych, ponieważ dla nich skala obniżki jest największa. Dla e-detalistów, przy płatnościach zweryfikowanych przez Vise (verified by Visa) stawka interchange zmniejsza się z 1,6% aż do maximum 0,5% w przypadku kart debetowych. W przypadku kart kredytowych stawka zmniejszy się z 1,45%. W przypadku transakcji innych niż weryfikowane przez Vise, stawki mogą zmniejszyć się z 1,9% w przypadku kart debetowych (1,6% w przypadku kredytowych). Zgodnie ze znowelizowaną ustawą żadna stawka interchange nie może wynosić więcej niż 0,5%.

„Mamy nadzieję, że tak znacząca obniżka opłaty interchange, płynącej do banków z tytułu akceptacji wydanych przez nie kart Visa, przełoży się na niższe koszty dla detalistów, a tym samym większą dostępność usługi. Każdy detalista rozpoczynający akceptację kart powinien otrzymać zadowalającą go ofertę opartą o nową stawkę 0,5%, a detaliści już je przyjmujący będą mogli uzyskać korzystniejsze stawki i bardziej promować płatności kartami” – stwierdziła Małgorzata O’Shaughnessy, dyrektor zarządzająca regionem Europy Środkowo-Wschodniej, Visa Europe.