Wyniki raportu Computerworld TOP200 pt. „Polski rynek informatyczny i telekomunikacyjny” pokazują, że cloud computing jest silnym trendem na rynku IT. W 2011 roku ponad 215 mln zł wyniosła wartość przychodów 55 dostawców oferujących rozwiązania w modelu cloud computing. Większość z nich oferuje swoje rozwiązania na rynku małych i średnich przedsiębiorstw.

Model chmury będzie w ciągu najbliższych lat stanowił szacunkowo 20-25% nowych inwestycji w IT. Już w 2011 roku rynek cloud computingu w Polsce wyceniany był na 67 mln USD, a zgodnie z prognozami IDC Poland, do roku 2015 będzie rósł o ponad 51% rocznie. Dynamika wzrostu rynku cloud computing jest nieporównywalnie wyższa do tempa wzrostu sprzedaży tradycyjnych rozwiązań IT (ok. 5-6%).