Cisco opublikowało wyniki globalnego badania, z którego wynika, że zastosowania systemów chmurowych weszły w drugą faze: firmy decydujące się na ich wykorzystanie przestały koncentrować się jedynie na efektywności i redukcji kosztów, a zaczynają traktować platformy chmurowe jako systemy umożliwiające wzrost biznesu poprzez wprowadzanie nowych, innowacyjnych i przełomowych rozwiązań.

Z badania wynika, że 53% ankietowanych firm spodziewa się, iż wdrożenie rozwiązań chmurowych zwiększy ich przychody w perspektywie dwóch najbliższych lat. Jednocześnie dla wielu firm może się to okazać problemem, bo zaledwie 1% z nich ma zoptymalizowaną strategię wdrażania chmur, a 32% nie ma opracowanej żadnej strategii.

Sponsorowany przez Cisco a opracowany przez IDC (International Data Corporation) raport „Nie pozostań w tyle: korzyści biznesowe z większej adopcji rozwiązań chmurowych” (Don’t Get Left Behind: The Business Benefits of Achieving Greater Cloud Adoption) opiera się na wynikach badań ankietowych przeprowadzonych wśród menedżerów odpowiedzialnych za decyzje IT w 3400 firmach z 17 krajów. Badaniem objęto firmy, które już odniosły sukcesy we wdrażaniu prywatnych, publicznych lub hybrydowych chmur we własnych środowiskach IT.

Zaawansowane rozwiązania chmurowe: korzyści dla organizacji

IDC określa w raporcie 5 poziomów dojrzałości w wykorzystywaniu chmur: od najniższego poziomu ad hoc do najwyższego – zoptymalizowanego. Badanie wskazuje, że organizacje, przechodząc od najniższego do najwyższego poziomu dojrzałości, uzyskują wyraźny wzrost korzyści biznesowych, w tym:
•    wzrost przychodów na poziomie 10,4%;
•    redukcję kosztów IT o 77%;
•    skrócenie czasu wprowadzania nowych usług i aplikacji o 99%;
•    zwiększenie możliwości działu IT dotyczących zapewnienia zgodności poziomu dostępności usług z umowami SLA o 72%;
•    dwukrotne zwiększenie wydajności działu IT we wdrażaniu nowych innowacyjnych projektów.

W raporcie przedstawiono również dane dotyczące zysków, jakie osiągają firmy wykorzystujące rozwiązania chmurowe w najbardziej dojrzały sposób (określenie „dojrzałe” odnosi się do firm, które są na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości w wykorzystaniu chmury, zdefiniowanych przez IDC).

Firmy te uzyskały dodatkowy wzrost przychodów wynoszący średnio 1,6 mln USD na jedną aplikację uruchomioną w chmurze prywatnej lub publicznej, przy jednoczesnej redukcji kosztów na jedną aplikacją chmurową o 1,2 mln USD. Wzrost przychodów był w największym stopniu związany ze sprzedażą nowych produktów i usług, zwiększeniem liczby klientów lub wejściem firm na nowe rynki.

Zdaniem menedżerów tych firm, wzrost przychodów wynikał z wdrażania innowacyjnych rozwiązań, co było możliwe dzięki zwolnieniu działów IT z tradycyjnego zaangażowania w utrzymanie systemu na rzecz realizacji nowych, strategicznych rozwiązań. Natomiast redukcja kosztów operacyjnych wynikła z tego, że rozwiązania chmurowe umożliwiły działanie aplikacji biznesowych w środowisku lepiej skalowalnej, niezawodnej i bardziej wydajnej platformy chmurowej.

Wśród najważniejszych zalet chmury wymieniane są m.in.: większa zwinność (agility) systemu, zwiększona produktywność pracowników, zmniejszenie ryzyka, oszczędności dotyczące niezbędnych inwestycji w infrastrukturę oraz zyski związane z wykorzystaniem rozwiązań open source.

Udział wdrożeń dojrzałych systemów w różnych krajach

Wśród państw objętych badaniem, największy procent firm, które znajdują się na jednym z 3 najwyższych poziomów dojrzałości strategii chmurowych, występuje w USA, a najmniejszy w Japonii.

34% – USA
27% – Wielka Brytania
22% – Francja
21% – Niemcy
19% – Australia
19% – Kanada
18% – Korea
17% – Holandia
9% – Japonia

W zestawieniu tym nie wymieniono chińskich firm, które uzyskały najlepszy wynik (55%), ale ankietowane w Chinach przedsiębiorstwa były średnio znacznie większe od przeciętnej w pozostałych krajach.

Poziom zastosowania chmury w podziale na branże

Na pierwszym miejscu pod względem liczby wdrożeń dojrzałych chmur znalazła się branża wytwórcza (33% ankietowanych firm wdrożyła takie chmury). Kolejne miejsca zajęły firmy IT (30%), sektor finansowy (29%) i służba zdrowia (28%).

Najniższe udziały odnotowano w sektorze administracji/edukcji (po 22%) oraz firmach zajmujących się handlem detalicznym i hurtowym (20%).

Natomiast największy wpływ wdrożenia dojrzałych chmur na poprawę wskaźników efektywności KPI (Key Performance Indicator) występuje w firmach świadczących profesjonalne usługi, w branży technologicznej, trasportowej, komunikacyjnej oraz w sektorze utilities.