Na początku czerwca IKEA ogłosiła swoje plany w zakresie inspirowania zrównoważonego rozwoju w perspektywie do 2030 roku. Zgodnie z motto zmarłego niedawno założyciela sieci, przedsiębiorstwo zaczyna zmiany od siebie – otwierając pierwszy na świecie „More Sustainable Store”.

„Nie ma metody skuteczniejszej niż dobry przykład” – głosi cytat z Ingvara Kamprada zamieszczony w broszurze prezentującej strategię zrównoważonego rozwoju założonej przez niego sieci sklepów na kolejne 12 lat. Plany sformułowane w dokumencie „Pozytywnie dla Ludzi i Planety”(ang. „People and Planet Positive”) są ambitne. Potentat branży meblarsko-wnętrzarskiej już dziś daje dowody, że swoje zobowiązania traktuje poważnie. Od października 2017 roku w niemieckim Kaarst funkcjonuje już pierwszy, pilotażowy „Bardziej Zrównoważony Sklep” (ang. More Sustainable Store).

– Naszą ambicją jest stać się do 2030 pozytywnymi dla ludzi i planety przy stałym rozwoju działalności IKEA. Dzięki naszemu rozmiarowi i zasięgowi mamy możliwość, by zainspirować i stworzyć warunki do lepszego życia ponad miliardowi osób – mówi Torbjörn Lööf – prezes

Grupy Inter IKEA – cytowany w informacji prasowej towarzyszącej publikacji opisu strategii. Lista sformułowanych w nim celów zawiera obietnice:
• docelowego projektowania produktów z wykorzystaniem materiałów odnawialnych i pochodzących z recyklingu;
• przygotowania oferty usług, które ułatwią klientom transport produktów do domu oraz ich przekazywanie;
• wprowadzania do 2025 r. bezemisyjnych dostaw do domu;
• usunięcia z asortymentu IKEA na całym świecie oraz sklepowych restauracji wszystkich jednorazowych produktów z plastiku – do roku 2020;
• zwiększenia w sierpniu 2018 dostępności w ofercie żywieniowej IKEA produktów roślinnych;
• rozszerzenia do 2025 r. oferty niedrogich domowych rozwiązań solarnych na 29 rynkach, na których działa IKEA;
• emitowania gazów cieplarnianych w ilości mniejszej niż skala, w jakiej firmie uda się ją zredukować – łącznie ze zmniejszeniem śladu węglowego średnio o 70 proc. na produkt.

– Tworzenie gospodarki obiegu zamkniętego jest równoznaczne z: poznawaniem zmieniającego się stylu życia ludzi, przedłużaniem życia produktów i materiałów oraz inteligentniejszym wykorzystywaniem zasobów. Aby to urzeczywistnić, od samego początku będziemy projektować wszystkie produkty tak, by mogły zostać ponownie wykorzystane, naprawione, odsprzedane i poddane recyklingowi – mówi Lena Pripp-Kovac, kierownik ds. zrównoważonego rozwoju.

Wśród wspomnianego w wypowiedzi nowego podejścia do designu, planów poszerzenia oferty i wykluczenia z użycia jednorazowych plastików, szczególnie wyróżnia się – i dodatkowego wyjaśnienia wymagać może – ostatni z wymienionych celów. Jego realizacja oznacza bowiem, że tytuł dokumentu stanie się rzeczywistością – działalność IKEA będzie miała pozytywny wpływ na środowisko naturalne: w jej skutek będzie ubywać ogółem więcej gazów cieplarnianych niż będzie wytwarzane. Ma to stać się możliwe dzięki: całościowemu zmniejszeniu emisji CO2, wychwytywaniu i magazynowaniu węgla powstałego w wyniku funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz umożliwieniu klientom generowania w domach energii odnawialnej. Przykładem już teraz mających miejsce aktywności na odcinku redukcji ilości powstającego dwutlenku węgla jest zrealizowanie pierwszego, pilotażowego obiektu w ramach projektu „Bardziej Zrównoważony Sklep” (ang. More Sustainable Store).

W październiku 2017 roku w Kaarst pod Düsseldorfem otworzono najlepszy dotychczas pod względem zrównoważonego rozwoju sklep IKEA. Jego „ekologiczność” wykracza daleko poza efektywność energetyczną i niski poziom emisji gazów cieplarnianych. Nowa koncepcja koncentruje się na potrzebach ludzi – nie tylko klientów, ale także sąsiadów obiektu i jego pracowników. To holistyczne podejście wyraża się między innymi w koncepcji architektonicznej, w której odrębne budynki połączone są zielonymi tarasami i dostosowanymi do ruchu pieszych przejściami po dachach. Dodatkowo, w kompleksie przewidziano miejsce na trzy kluby zainteresowań dla lokalnej społeczności: salę prób muzycznych, studio artystyczne oraz „kawiarnię naprawczą”, w której seniorzy mogą spędzać czas, nadając nowe życie używanym produktom.

– Takie podejście do zrównoważonego rozwoju bliskie jest idei certyfikacji WELL, w której nacisk kładzie się na zdrowie i samopoczucie użytkowników budynku – mówi Konrad Romanowicz, projektant oświetlenia TRILUX Polska. – Obok znanych z popularnych systemów BREEAM i LEED kategorii dotyczących efektywności energetycznej, Well akcentuje to, jaki wpływ na ludzi mają warunki panujące w budynku i jego otoczeniu. Warunki te rozpatruje się w siedmiu kryteriach – powietrze, woda, odżywianie, światło, kondycja fizyczna, komfort oraz umysł – tłumaczy Romanowicz. – Uważamy, że sklep z meblami nie powinien być samotną wyspą, ale raczej miejscem przyczyniającym się do poprawy jakości życia lokalnej społeczności i po prostu dobrym sąsiadem – mówi w raporcie sustainability niemieckiej IKEA Armin Michaely, jej kierownik ds. innowacji i zrównoważonego rozwoju. – Kluczowe jest dla nas dobre samopoczucie klientów i pracowników ­–dodaje. W związku z tym, przed sklepem umieszczono tereny zielone z miejscem do zabawy i uprawiania sportu i punktem przeznaczonym do grillowania. Do dyspozycji użytkowników pozostaje zlokalizowana na dachu kawiarnia, realizująca koncepcję maksymalnego dostępu do światła dziennego. Co więcej, pracownikom udostępniono pokój sportowy i przestrzeń do samodzielnego gotowania.

Koncentracja na humanistycznych potrzebach nie oznacza jednak, że zaniedbano prozaiczne kwestie zużycia energii. W obiekcie wdrożono systemy: ponownego wykorzystania deszczówki i ścieków, pobierania słonecznej energii cieplnej, fotowoltaiki oraz innowacyjną instalację oświetleniową.
– Dopełnieniem wykorzystanych rozwiązań, mających na celu zapewnienie użytkownikom obiektu dobrego samopoczucia, było zastosowanie dynamicznego zarządzania oświetleniem zgodnie z  koncepcją Human Centric Lighting. Dzięki niemu parametry oświetlenia sztucznego dostosowywane są do okołodobowego rytmu człowieka, poprzez symulację zmienności światła naturalnego– mówi Konrad Romanowicz – pracownik firmy TRILUX, która dostarczyła oprawy oświetleniowe dla sklepu IKEA w Kaarst.

– Wymierną korzyścią z wdrożenia tego rozwiązania jest również to, że dobrze czujący się w placówce klienci zostają w niej dłużej i częściej ją odwiedzają – tłumaczy Romanowicz. – W Kaarst staraliśmy się jak najlepiej zrównoważyć kwestie ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Niekonwencjonalne podejście zaowocowało zupełnie nowym konceptem, stanowiącym małą rewolucję w świecie IKEA. Tak unikalnej architektury nie mamy jeszcze nigdzie indziej – tak w raporcie sustainability niemieckiej IKEA podsumowuje Armin Michaely. Nie tylko on docenił zastosowane w Kaarst rozwiązania. „Za spójną koncepcję zrównoważonego rozwoju, przejawiającą się między innymi w wykorzystaniu w strefie wejściowej drewna” placówka została uhonorowane tytułem Sklepu Roku 2018 przyznawanym przez Niemiecki Związek Handlu.