Qlik, lider systemów Data Discovery ogłosił, że największy nowozelandzki sprzedawca detaliczny The Warehouse Group (TW Group) używa QlikView do analizy sprzedaży i trendów konwersji w każdym sklepie – celem jest zwiększenie wydajności.

W hurtowni danych Oracle znajduje się ponad 80 mln rekordów. Grupa TW potrzebuje elastycznego i łatwego w obsłudze narzędzia analitycznego, aby łatwiej czerpać wartość biznesową z tych danych. Dotychczas codzienne raporty sprzedażowe musiały być tworzone ręcznie przez dział finansów. Pracownicy tego departamentu potrzebowali bardziej zautomatyzowanego systemu, który skróciłby czas przygotowania raportów i i zwiększył przejrzystość wyników sprzedaży.

Jedno z pierwszych usprawnień łączyło dane z kas sklepowych z godzinową informacją o transakcjach. Rozwiązanie zostało uruchomione w zaledwie dwa dni i było w stanie pokazać, co się dzieje w każdym sklepie, zarówno w godzinowych jak i dziennych przedziałach czasu, przez siedem dni w tygodniu. Mając do dyspozycji te raporty, regionalni kierownicy sprzedaży mogą teraz analizować zmieniające się trendy konwersji  np. procent odwiedzających dokonujących transakcji – a następnie, w razie potrzeby dokonywać korekt.

„Zwizualizowana analiza konwersji jest chyba największym walorem QlikView i wciąż pomaga nam podnosić wydajność w każdym sklepie.” – powiedział Kevin Rowland z TW Group. – „Mogliśmy dostrzec zależności, których po prostu zauważaliśmy wcześniej.”

Grupa TW używa QlikView również do przeprowadzania analiz typu „kliknij i odbierz”, aby posiadać informacje, kiedy klienci robią zakupy online i odbierają je w sklepie. Dane ze wszystkich znaczących systemów są wysyłane do QlikView, który generuje dashbordy do śledzenia zmian w magazynach w jednym miejscu. QlikView został również wdrożony, aby tworzyć raporty – z poziomu grupy jak i zarządu – i aby pokazać wydajność z perspektywy marki i kanału dystrybucji. To zakłada zgromadzenie danych ze wszystkich firm wchodzących w skład grupy, czyli z systemów Teradata, Oracle i wielu innych hurtowni danych opartych o SQL Server. „Ogólnie rzecz biorąc, Qlikview pomaga zarządowi zrozumieć procesy zachodzące w sprzedaży i pokazuje gdzie można je usprawnić”, mówi Rowland. „Handel detaliczny jest biznesem opartym na konkurencji i kierownicy sklepów lubią porównywać się z innymi sklepami.”