NextiraOne wprowadził do swojej oferty usługę – OneCockpit. Jest to połączenie usług monitoringu i zarządzania.

Usługa OneCockpit poprzez bezpieczny, wygodny w użyciu i niezawodny panel monitorujący pokazuje wskaźniki dostępności oraz sprawności działania infrastruktury sieciowej a także aplikacji klientów. Stanowi wsparcie dla użytkownika w zakresie monitorowania i zarządzania siecią w pełni zintegrowane z całościowym portfolio usług NextiraOne. OneCockpit korzysta z nowej generacji aplikacji monitorujących i narzędzi połączonych w jeden panel kontrolny obejmujący wszystkie kluczowe technologie i producentów. Usługa dostępna jest z dowolnego urządzenia również mobilnego, takiego jak tablet czy smartfon. OneCockpit łączy informacje z prowadzonego w czasie rzeczywistym monitoringu z bieżącym, ukierunkowanym na cele biznesowe widokiem funkcjonowania sieci. Usługa pozwala zarządzać siecią w sposób bardziej efektywny a tym samym minimalizuje ryzyko biznesowe oraz umożliwia bardziej optymalne planowanie zmian w obszarze infrastruktury.