Polbita we współpracy z kadrą naukową Politechniki Poznańskiej dokonali oceny poziomu i struktury kosztów funkcjonowania sieci dystrybucyjnej Natura, a następnie opracowali model matematyczny służący do optymalizacji tej sieci. Dzięki nowym rozwiązaniom udało się zoptymalizować proces dystrybucji towarów i ograniczyć wydatki na ten cel o 12 proc.

W tym zakresie wykorzystano techniki programowania matematycznego i zaawansowany silnik optymalizacyjny typu Solver.  – Zgodnie z wypracowanym modelem, zmieniliśmy kilka lokalizacji magazynów cross-dockingowych – np. Bydgoszcz na Toruń czy Kraków na Tarnów. W znaczący sposób zreorganizowaliśmy obszary dystrybucyjne, zmieniając przyporządkowanie drogerii do obsługi przez poszczególne cross-docki – ponad połowa drogerii jest obecnie obsługiwana przez inne cross-docki, inaczej wyglądają także trasy dystrybucyjne. Dzięki wprowadzonym zmianom zredukowaliśmy koszty transportu o ponad 12 proc., uzyskując jednocześnie bardzo dużą elastyczność dostaw. Istotne jest również to, że optymalizując sieć dystrybucji, firma nie poniosła dodatkowych kosztów zmian, np. wydatków inwestycyjnych czy wysokich kosztów reorganizacji, a jednocześnie utrzymana została wysoka jakość serwisu dla drogerii.

Łańcuch dostaw w firmie jest scentralizowany z Centrum Dystrybucji w Błoniach i siatką magazynów przeładunkowych w Polsce. Z magazynu centralnego dostawy dostarczane są do magazynów przeładunkowych typu cross-dock i stąd samochodami dostawczymi bezpośrednio do drogerii. Zwrotnie odbierane są z kolei puste opakowania, które wracają tą samą drogą do Centrum Dystrybucji.

Polbita jest właścicielem sieci drogerii Natura. Natura to sieć drogerii z 260 sklepami.