Dostawcy cateringów dietetycznych to jedna z kilku branż, które coraz chętniej korzystają z zewnętrznych usług optymalizacji dostaw i planowania tras dla swoich kierowców. Automatyzacja tych procesów daje korzyści finansowe i oszczędność czasu, a więc ma bezpośrednie przełożenie na rentowność firmy.

Jak informuje producent rozwiązania AutoMapa #lastmile, liczba dostaw optymalizowanych dla dostawców cateringowych wzrosła od początku roku ponad 30-krotnie, a łączna długość wyznaczanych tras to obecnie ponad 2,2 mln km miesięcznie.
– Jeśli trasy przeliczyć na koszt paliwa, to przy dzisiejszych cenach na stacjach mielibyśmy kwotę ponad 1,5 mln zł. A to, jak wiemy, tylko ułamek wszystkich kosztów. Łatwo policzyć korzyść wynikającą z optymalizacji tras o choćby 5%, a nasi klienci często mają średnią oszczędność z optymalizacji znacząco przekraczającą 10% – komentuje Maciej Polkowski z AutoMapy.

Funkcje AutoMapa #lastmile są stale rozwijane w oparciu o potrzeby zgłaszane przez szybko rosnącą grupę użytkowników. Aktualizacje oprogramowania są wydawane kilka razy w miesiącu, a pierwsza aktualizacja grudniowa zawiera wyczekiwaną przez użytkowników funkcjonalność offline, która umożliwia zachowanie w aplikacji danych, takich jak fotografia czy notatka z miejsca dostawy, bez
połączenia z internetem. – „To często spotykany problem, gdy dostawca – zawsze w pośpiechu – trafia na brak sieci i, bez połączenia z serwerem, nie może zakończyć zlecenia i załączyć dokumentacji dostawy. W najnowszej wersji dane zapisują się w aplikacji i są automatycznie synchronizowane po przywróceniu połączenia” – dodaje Maciej Polkowski.

Rozwiązanie AutoMapa #lastmile działa w dużych firmach kurierskich już od kilku lat, a od ponad roku jest dostępne także dla mniejszych firm i dostawców z wielu branż, gdzie wspiera wyznaczanie stref dostaw, codzienny podział zleceń i ustala ich kolejność, a następnie monitoruje skuteczność i czas dostaw. Automatyzacja procesów logistycznych, czyli inteligentne systemowe rozwiązanie bazujące na
danych, to wsparcie w odpowiedzialnym zarządzaniu firmą i jej dostawami. Takie optymalizacje bardzo szybko przekładają się na znaczne obniżenie kosztów, przy jednoczesnym podwyższeniu standardu obsługi zamówień. A to kluczowe parametry w dzisiejszym, bardzo konkurencyjnym biznesie.