Neinver ograniczył zużycie energii w zarządzanych centrach handlowych w 2014 r. o 8,9 proc. względem roku 2013. Wyniki są efektem energooszczędnego systemu zarządzania, opartego na standardzie ISO 50001, oraz opracowanych dla każdego centrum planów energetycznych. Podstawowe działania obejmują instalację automatycznych systemów zarządzania oświetleniem, zastąpienie lamp fluorescencyjnych oprawami LED, optymalizację instalacji ogrzewania oraz wymianę mało wydajnego sprzętu – informuje dlahandlu.pl.

Standardowym rozwiązaniem w centrach FACTORY jest zastosowanie systemu BMS (Building Management System). Jego zadaniem jest pełna integracja sterowania instalacjami, jakie znajdują się w danym obiekcie: instalacjami wentylacji, grzewczymi, elektrycznymi czy chłodniczymi i dostosowanie ich pracy do zmieniających się warunków otoczenia. To pozwala zmniejszyć koszty eksploatacji budynku.