Przeciętne wydatki 1 mieszkańca Polski na produkty ekologiczne to około 18 zł, czyli 4,35 euro rocznie – informuje dlahandlu.pl.

W 2015 roku polski rynek handlu detalicznego produktami rolnictwa ekologicznego szacuje się na około 800 mln, tj. 0,4% całego polskiego handlu detalicznego produktami spożywczymi.

Przewiduje się, co najmniej 15-20% wzrost rynku przez najbliższe kilkanaście lat. Pierwszy miliard złotych powinien zostać osiągnięty w 2017 roku.