Badanie przeprowadzone przez Kaspersky Lab pokazuje, że ogromna większość osób jest skłonna porzucić portale społecznościowe, ponieważ uważa je za stratę czasu. Do dalszego korzystania z tych serwisów skłania użytkowników obawa przed utratą swoich cyfrowych wspomnień i kontaktu ze znajomymi.

Z najnowszej ankiety wynika, że użytkownicy są w rzeczywistości samokrytyczni i świadomi swojego uzależnienia – 39% respondentów przyznało, że marnuje swój czas na portalach społecznościowych. Prawie 78% stwierdziło nawet, że rozważało już całkowite zrezygnowanie z portali społecznościowych.

Mimo chęci porzucenia portali społecznościowych użytkownicy czują się zmuszeni pozostać na nich. Ogromna większość (62%) uważa, że straciłaby kontakt ze swoimi znajomymi, gdyby przestała korzystać z portali społecznościowych. 21 procent respondentów w mniejszym stopniu niepokoiło się możliwością utraty znajomych, za to obawiało się, że po opuszczeniu portalu społecznościowego nie będzie można odzyskać swoich cyfrowych wspomnień, takich jak zdjęcia i filmy.