68,5% Polaków nie dopłaciłoby do ceny biletu lotniczego, aby otrzymać dostęp do pokładowego Wi-Fi podczas lotu – wynika z badania Radius Communication, które przytaczają wirtualnemedia.pl.

Mniej zainteresowane korzystaniem z internetu podczas podróży są kobiety: niemal 3/4 z nich (74,5%) stwierdziło, że nie zapłaciłoby więcej za lot, żeby móc używać pokładowego Wi-Fi. Tymczasem wśród badanych mężczyzn odsetek takich odpowiedzi wyniósł 62%.

Młodsze pokolenie znacznie częściej jest gotowe korzystać z Wi-Fi, nawet jeśli wiązałoby się to z wyższym kosztem podróży. Najczęściej (37%) odpowiadały tak osoby w wieku 23-35 lat.

Zapytani, czy korzystają z hotspotów oferowanych przez lotniska, 49% Polaków odpowiedziało, że zdarzyło im się to w przeszłości. Jest to jeden z najniższych wyników wśród 26 ankietowanych krajów.