Dzisiejszy świat musi stawić czoła wielu problemom, zarówno środowiskowym, takim jak odpady opakowaniowe czy nadmierne zużycie wody, jak i społecznym, związanym z demografią czy barierami na rynku pracy. Żeby na nie odpowiedzieć, Coca-Cola ogłosiła dziś start globalnej kampanii społecznej #NEVERSETTLE. W Polsce, pierwszym kraju, gdzie kampania została uruchomiona, jest ona realizowana pod hasłem #WCIĄŻZMIENIAMY (https://www.cocacola.com.pl/wciazzmieniamy). W ramach kampanii Coca-Cola prezentuje, swoje rozwiązania dla wspomnianych wyzwań. Wydarzenie ogłaszające start kampanii stało się także momentem ogłoszenia najnowszej inicjatywy firmy, jaką jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawa i Fundacją Nasza Ziemia, w ramach której Coca-Cola ufunduje miastu 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań.

Jak podkreślił na Forum Ekonomicznym w Davos CEO firmy, James Quincey – My ludzie używamy naszej planety tak, jakby na półce była kolejna, gotowa do użytku. Niestety, tak nie jest. Świadomi tego, jak dużą rolę odgrywają w gospodarce i społeczeństwie tak duże firmy, jak nasza, chcemy być częścią rozwiązań odpowiadających na obecne wyzwania.

Kampania Coca-Cola #WCIĄŻZMIENIAMY koncentruje się na trzech kluczowych obszarach, w których koncern chce odgrywać aktywną rolę: AKTYWIZACJA KOBIET I MŁODYCH, ODPADY OPAKOWANIOWE i OCHRONA ZASOBÓW WODNYCH.

– Coca-Cola jako wiodący producent napojów na świecie, widzi problem całościowo. Zajmując się kwestiami środowiskowymi i społecznymi, chcemy pokazać, że jako firma nie chcemy tylko produkować napojów, ale również mamy ambicję, aby dokonywać realnych zmian. #WCIĄŻZMIENIAMY to więcej niż kampania, to nasze zobowiązanie, aby świat, w którym żyjemy, stał się dla nas wszystkich lepszym miejscem – mówi Stoyan Ivanow, Dyrektor Generalny Coca-Cola Poland Services.

Filary kampanii #WCIĄŻZMIENIAMY dotyczą kluczowych priorytetów działalności Coca-Cola w zakresie zrównoważonego rozwoju.

ODPADY OPAKOWANIOWE
W ramach ambicji Coca-Cola „Świat bez odpadów” ogłoszonej w Davos w styczniu 2018 r. Coca-Cola do 2030 r., chce osiągnąć następujące cele w trzech obszarach z zakresu opakowań:

PROJEKTOWANIE – Coca-Cola dąży do stworzenia opakowania, które zawiera co najmniej 50% materiału pochodzącego z recyklingu. Kontynuuje też działania w kierunku realizacji założenia, aby wszystkie opakowania konsumenckie firmy na świecie mogły w 100% podlegać recyklingowi i ten cel powinien zostać zrealizowany do 2025 roku. Dzisiaj w Polsce Coca-Cola używa średnio ok. 8 do 10% takiego surowca w plastikowych opakowaniach, 60,5% w opakowaniach szklanych i 51% w opakowaniach aluminiowych, a prawie wszystkie jej opakowania nadają się do recyklingu. Coca-Cola stale pracuje nad tym, żeby sukcesywnie zwiększać udział surowców wtórnych, szczególnie w opakowaniach PET. Ponadto, w Polsce firma od lat podejmuje działania, by zmniejszyć ilość plastiku używanego do produkcji butelek – od 2001 roku obniżyła wagę swoich plastikowych opakowań o 45 procent.

ZBIÓRKA – zgodnie z globalną ambicją, do 2030 r. Coca-Cola chce zbierać i przekazywać do recyklingu tyle opakowań, ile trafia od niej do konsumenta. Żeby tak się stało, potrzebny jest system zarządzania odpadami oparty o reguły gospodarki w obiegu zamkniętym, nad którym w obliczu znowelizowanego pakietu dyrektyw odpadowych pracują kraje członkowskie, oraz właściwe nawyki wszystkich konsumentów. Kluczowe jest, by każde opakowanie trafiało do odpowiedniego pojemnika w ramach selektywnej zbiorki odpadów, a następnie mogło być przetworzone i ponownie wykorzystane. W tym celu potrzebne jest wspólne działanie i zaangażowanie wielu stron – zarówno w tworzenie nowego systemu, jak i w edukację.

– Konsekwentnie podejmujemy działania na rzecz zwiększenia zbiórki i recyklingu opakowań w Polsce, w tym butelek PET. W 2018 r. wraz z trzema innymi firmami napojowymi, uruchomiliśmy dobrowolny program „Działaj z imPETem”, realizowany z największą w Polsce organizacją odzysku „Rekopol”. Dzięki tej inicjatywie, w ciągu jednego roku, udało się zwiększyć zbiórkę i recykling butelek PET o kilkanaście procent w skali kraju. To oznacza, że co 2-ga butelka PET trafiająca w ręce polskiego konsumenta, została selektywnie zebrana i przekazana
do recyklingu. – mówi Jaak Mikkel, Dyrektor Generalny Coca-Cola Polska HBC Polska.

PARTNERSTWO – Coca-Cola chce współpracować ze wszystkimi stronami na rzecz wspierania zdrowego, wolnego od zanieczyszczeń środowiska i wód oceanicznych i edukacji.
Jedną z najnowszych inicjatyw realizowanych przez firmę w ramach ambicji ‘Świata Bez Odpadów’ jest współpraca z Miastem Stołecznym Warszawą i Fundacją Nasza Ziemia,
w ramach której Coca-Cola przekaże mieszkańcom Warszawy 10 nowoczesnych automatów do oddawania opakowań. Pierwsza tura 5 maszyn zostanie rozmieszczona
w przestrzeni miejskiej jeszcze przed wakacjami, kolejne 5 – jesienią.

Automaty dostarczy polska firma EcoTech System oferująca zaawansowane rozwiązania wspierające działania ekologiczne. Maszyny przyjmować będą butelki plastikowe PET, aluminiowe puszki oraz butelki szklane. W zamian oddający opakowania, przy użyciu specjalnej aplikacji, otrzyma punkty, które będzie mógł wymienić na różnego rodzaju benefity, jak np. zniżki na komunikację miejską, bilety do kina czy zniżki na kawę w wybranej sieci kawiarni.

Jak mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy – To pierwsza tego typu inicjatywa realizowana w tak dużej skali. Dobrze łączy się z naszą kampanią edukacyjną, w której przypominamy warszawiankom i warszawiakom o zasadach recyklingu. Docelowo recyklomaty staną w lokalizacjach, które cieszą się popularnością, m.in. przy ul. Ząbkowskiej i pl. Bankowym.

Swoje założenia Coca-Cola w Polsce realizuje we współpracy z organizacjami branżowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi m.in. przy zainaugurowanych przez firmę ogólnopolskich programach, takich jak wspomniany już dobrowolny, branżowy program „Działaj z ImPETem”, zakładający zwiększenie zbiórki i recyklingu opakowań PET
w Polsce. Towarzyszy mu kampania edukacyjna na temat selektywnej zbiórki odpadów, która w 2018 roku objęła 1000 gmin stanowiących 40 proc. terytorium Polski. Dzięki niej udało się zebrać oraz poddać recyklingowi ok. 11 tys. ton butelek PET. Program jest kontynuowany w tym roku. Razem z Fundacją Nasza Ziemia, Coca-Cola wyposażyła też 20 gmin o blisko 1000 dodatkowych pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych. W trakcie czterech miesięcy kampanii udało się zebrać aż 32 tony plastikowych odpadów. Akcja będzie kontynuowana także w 2019 roku, tym razem we współpracy z 50 gminami z całej Polski, do których trafi kolejne 1000 pojemników do zbiórki tworzyw sztucznych.

AKTYWIZACJA MŁODYCH LUDZI I KOBIET
Na całym świecie młodzi ludzie zmagają się z problemem bezrobocia, brakiem dostępu do edukacji, a kobiety nadal nie mają równych szans na rynku pracy. Coca-Cola aktywnie działa, by zmniejszać bariery stojące na drodze do ich rozwoju – m.in. oferując programy aktywizacyjne, które mają obudzić w młodzieży i kobietach potencjał, na rzecz budowy przyszłości, o której marzą.

Coca-Cola wykorzystuje swój zasięg i możliwości, aby pomóc tym grupom. Do 2020 roku firma globalnie zobowiązała się pomóc pięciu milionom kobiet na całym świecie w uwolnieniu ich potencjału zawodowego, a do 2025 roku wyszkolić i wesprzeć rozwój miliona młodych ludzi w Europie Środkowej i Wschodniej.

Aby osiągnąć założone cele, Coca-Cola w Polsce we współpracy z Fundacją Sukcesu Pisanego Szminką realizuje dwa największe ogólnopolskie programy skierowane do kobiet i młodych.

‘Sukces to JA’ to program aktywizacji zawodowej kobiet, w ramach którego od 2016 roku przeszkolono już ponad 257 tys. kobiet w całym kraju.

Z kolei YEP Academy (https://yep.academy/) to nowoczesna platforma internetowa wspierająca młodych ludzi w wyborze kierunku edukacji a także ścieżki zawodowej. Platforma oferuje młodym ludziom dostęp do wiedzy, szeroką ofertę szkoleń, testy profilujące oraz oferty pracy. Program uruchomiony jesienią 2018 roku zaledwie w kilka miesięcy przyciągnął ponad 100 tys. osób, które uczestniczyły w szkoleniach. Coca-Cola uruchomiła także autorski program mentoringowy, który daje młodym ludziom dostęp do pracowników firm Coca-Cola ze wszystkich szczebli.

Na wsparcie aktywizacji zawodowej grup stanowiących największe rezerwy na rynku pracy, czyli kobiet i młodzieży, Coca-Cola w ciągu ostatnich 3 lat przeznaczyła w Polsce już ponad 9 mln złotych.

ZASOBY WODNE
Woda jest najcenniejszym zasobem na Ziemi, kluczowym dla zdrowia ludzi i społeczeństw, niezastąpionym do funkcjonowania ekosystemu, niezbędnym dla rozwoju i dobrobytu rynków na całym świecie. Strategia Coca-Cola w kwestii efektywnego zarządzania zasobami wodnymi wiąże się ze skutecznym zarządzaniem wodą, ochroną jej zasobów i zapewnieniem dostępu do niej tam, gdzie jej brakuje. To także nieustanne poszukiwania nowych sposobów na zmniejszenie zużycia wody przy produkcji, jej ponownego użycia i uzupełniania zapasów.

Produkując napoje, Coca-Cola szanuje i oszczędza każdą kroplę wody. Do tej pory projekty związane z gospodarowaniem zasobami wody zostały wdrożone w 170 krajach. Już w 2015 roku Coca-Cola zwracała równowartość wody, którą zużywała. W 2017 roku wartość ta wzrosła i w porównaniu z ilością wody wykorzystaną do produkcji napojów 155 procent jej zasobów zostało oddanych do ekosystemu.
– Dzięki wielomilionowym inwestycjom w zakłady produkcyjne w Polsce, takim jak choćby modernizacja linii produkcyjnych, w ciągu jednego tylko roku Coca-Cola zaoszczędza
ok. 158 000 metrów sześciennych wody rocznie, co odpowiada objętości ok. 63 basenów olimpijskich. – dodaje Jaak Mikkel.