Cisco ogłosiło wprowadzenie platformy Cisco Tetration Analytics, zaprojektowanej tak, aby ułatwić użytkownikom pełen wgląd w działanie wszystkich elementów ich centrum danych, w czasie rzeczywistym – monitorowany jest każdy pakiet i każdy przepływ danych niezależnie od prędkości interfejsów.

Cisco Tetration Analytics gromadzi dane telemetryczne pochodzące z sensorów sprzętowych i programowych, a następnie analizuje je przy wykorzystaniu zaawansowanych technik uczenia maszynowego. Tetration umożliwia kontrolowanie krytycznych funkcji centrum danych, takich jak zgodność aktywności z polityką firmy, śledzenie działania aplikacji oraz migracja w kierunku modelu bezpieczeństwa opartego na białych listach.

Udostępniając mechanizmy ciągłego monitorowania, analizy i prezentowania w czasie rzeczywistym raportów dotyczących funkcjonowania systemu, platforma Tetration Analytics daje menedżerom IT możliwość dogłębnego kontrolowania działania centrum danych, bardzo wyraźnie zwiększa jego niezawodność i bezpieczeństwo operacji, a także ułatwia migrację do infrastruktury wykorzystującej sieci SDN i rozwiązania chmurowe. Korzystając z Cisco Tetration Analytics, firmy mogą:

  • Zrozumieć wzajemne zależności między aplikacjami: od centrum danych po chmurę.
  • Przejść z modelu reaktywnego na proaktywny: podejmować dobrze uzasadnione decyzje operacyjne oraz weryfikować skutki zmian w firmowej polityce jeszcze przed ich wdrożeniem.
  • Przeszukiwać miliardy przepływów informacji w czasie krótszym niż sekunda przy wykorzystaniu wbudowanych w platformę Tetration mechanizmów śledzenia danych oraz interfejsu użytkownika.
  • Monitorować aktywność aplikacji w sposób ciągły co pozwala na szybkie wykrycie każdego odchylenia od standardowych wzorców ruchu w sieci.