Epicor Software, dostawca oprogramowania biznesowego wprowadził na rynek nową wersję oprogramowania Epicor Prophet 21 kierowaną do dystrybutorów hurtowych. Wśród nowych funkcji znajdują się moduły do analizy trendów i tendencji zakupowych, planowania i uzupełniania zapasów oraz zarządzania programami gratyfikacyjnymi dla klientów.

Moduł do analizy trendów zakupowych (Customer Buying Trend Analysis) to ułatwione wyszukiwanie kombinacji klient/produkt. System określa zwyczaje klienckie, które wykazują trendy rosnące lub malejące, definiując ich potencjalne skutki finansowe dla firmy. Dodatkowo, analizując procesy sprzedażowe, system dostarcza informacji wskazujących na odbiorców, którzy przestali kupować, jednocześnie szacując wstępne starty z tego tytułu.

Innym rozwiązaniem analitycznym w Epicor Prophet 21 jest moduł umożliwiający długoterminowe planowanie zapotrzebowania (Demand Replenishment Planning). Korzystając z tej funkcji, klienci mogą oszacować na podstawie rocznych prognoz popytu, jaki będzie poziom zapotrzebowania w skali roku. Ponadto uzyskują bieżący wgląd do danych  o statusie zakupów, co znacznie ułatwia dalsze planowanie zapasów.